Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Instituto Politécnico do Porto (IPP), jak zní oficiální název, je největší vysokoškolskou polytechnikou v Portugalsku, přičemž její budovy navštěvuje okolo 15 000 studentů a 1000 akademických pracovníků. Vysoké školství v Portugalsku je trochu odlišné od našeho, je rozděleno do dvou na sobě nezávislých systémů – univerzitního a polytechnického – přičemž onen polytechnický je na rozdíl od univerzitního (výzkumného) zaměřen více na praxi a uplatnění v profesním životě.

IPP byl založen v roce 1985 a skládá se ze sedmi škol (School of Engineering, School of Accounting and Administration, School of Allied Health Sciences, School of Education, School of Music and Performing Arts, School of Management and Industrial Studies, School of Management and Technology), několik z nich se nachází v poměrně velké vzdálenosti od samotného Porta, někdy i hodinu jízdy autem, ve městech Vila Do Conde, Felgueiras a Vila Nova de Gaia.

Hlavním cílem naší cesty byla Escola Superior de Educação do Porto (ESE), neboli School of Education a návštěva tamější univerzitní knihovny, jejíž zaměstnankyně navštívily naši univerzitu v minulém roce. Na škole studuje cca 1600 studentů na 12 magisterských oborech převážně pedagogického, sociálního a výtvarného zaměření. Škola je umístěna v malém kampusu, v jehož areálu rostou citrusy, korkovníky a jiné pro našince zajímavé stromy. V dosahu několika kroků se nachází vše, co studenti potřebují – učebny, studovny, ateliéry, sportoviště, menza a pochopitelně i knihovna. Zajímavostí je, že tento kampus je součástí velké univerzitní čtvrti, kam se dá pohodlně dopravit metrem a kde je umístěno několik kampusů různých vysokých škol.

Vzhledem k velké vzdálenosti mezi jednotlivými školami nemá IPP oproti minulosti žádnou ústřední knihovnu, tzn., že každá ze škol má knihovnu vlastní. Bývalá ústřední knihovna byla sloučena s knihovnou ESE, v současné době nabízí svým studentům cca 60 000 svazků umístěných ve volném výběru a organizačně spadá – podobně jako naše knihovna – pod prezidium školy. Kromě této jsme za doprovodu našich portugalských průvodkyň navštívili i knihovny ostatních škol spadajících pod IPP – vesměs menších, ale z pohledu uživatele velice příjemných. Co se týká služeb, nenabízejí tyto knihovny oproti naší knihovně zřejmě nic navíc, ale jejich architektonické řešení, stejně jako řešení jednotlivých budov či celých kampusů nás někdy až vyloženě nadchlo. Ať už se však jedná o místo, kde převládá krásná, moderní architektura a učebny jsou vybaveny supermoderními přístroji, kde chodí na diagnostiku i místní profesionální fotbalisté (zdravotnická škola), nebo je škola umístěna v komplexu historických budov a studenti (nebo vyučující?) zde mají na zahradě umístěny sudy s pivem (ano, jedná se o uměleckou školu), všude vládne velká pohoda a studenti si klidně povídají u jednoho stolu s učiteli a uklízečkami.

A pohoda vládne i ve městě samotném, které je skutečně krásné a má spoustu pamětihodností (nejen vinné sklepy), které stojí za návštěvu. Město se nachází na pobřeží Atlantského oceánu, je druhé největší v Portugalsku (celá metropolitní oblast má cca 1,75 mil. lidí) a my jsme rádi, že jsme jej, stejně jako celé IPP, jakožto i portugalské kolegyně, kterým jsme tak oplatili jejich loňskou návštěvu – mohli vidět.


Mgr. Jakub Blažek, oddělení katalogizace & Mgr. Jiří Plešek, Mediotéka