Čtrnáctý ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce spojil rekordní počet účastníků z jedenácti zemí světa včetně Spojených států, Indie,  Ruska, Francie, Finska, Velké Británie, Polska, nebo Německa. Studenti a akademici se na této konferenci setkávají, aby studenti měli možnost na základě zpětné vazby od akademiků i kolegů studentů zlepšit své výzkumné práce. Pořadatelé akce, kteří dávají velký důraz na osobní přístup, přijali náročnou výzvu, překlopit letošní program do on-lineu. Účastníkům nabídli krom klasických prezentací také řízené diskuze, workshopy nebo individuální schůzky s profesory  z členských univerzit Evropského výzkumného institutu sociální práce. I ve ztížených podmínkách tak na Fakultě sociálních studií zvládli nasimulovat podmínky, které by nabídli přímo v Ostravě.

Studenti a akademici na naší konferenci příspěvky reflektují formou dialogu. Zpětná vazba je založená hlavně na tipech a radách, což má pro účastníky mnohem větší přínos než jednosměrná hodnocení, která spíše připomínají zkoušení.

Velkou přidanou hodnotou ostravských jarních škol organizovaných Evropským výzkumným institutem sociální práce jsou řízené diskuze nad prezentacemi. „Studenti a akademici na naší konferenci příspěvky reflektují formou dialogu. Zpětná vazba je založená hlavně na tipech a radách, což má pro účastníky mnohem větší přínos než jednosměrná hodnocení, která spíše připomínají zkoušení. Akademici studenty také často propojí s kolegy, kteří se stejnému tématu nebo metodě věnují nebo jim dávají doporučení na další literaturu a výzkumy. Tohle je 13 let osvědčený model, a akademici i studenti se proto na konferenci vracejí,“ vysvětluje, čím je Jarní škola sociální práce jedinečná, ředitel pořádající instituce profesor Oldřich ChytilFakulty sociálních studií.

Studenti na jarní škole také často získají zahraniční konzultanty svých dizertačních prací. „Takové možnosti žádná jarní, zimní nebo jakákoli jiná škola doktorandům nenabízí a studenti naší fakulty i zahraniční studenti je hojně využívají. Jako příklad mohu uvést jednu z našich doktorandek, které jeden náš německý kolega doporučil k řešení jejího tématu novou výzkumnou metodu, ona se jí díky dalším konzultacím naučila a vzhledem k tomu, že jde o velmi praktickou metodu výzkumu, těšíme se, že jí teď bude sama učit naše magisterské studenty,“ zdůrazňuje Chytil konkrétní výstupy účasti na jarní škole, které doktorandům usnadní další výzkum.

Podmínkou organizátorů bylo zachovat osobní přístup a přátelskou atmosféru konference i ve virtuálním prostředí.

„Loni jsme museli kvůli covidu jarní školu zrušit, následně jsme se však shodli na tom, že pokud tradici jarních škol přerušíme na delší dobu, už ji v dalších letech neoživíme. Proto jsme už od podzimu hledali způsob, jak tento ročník uspořádat,“ říká Chytil, co bylo silnou motivací k tomu mít čtrnáctou jarní školu on-line. Podmínkou organizátorů bylo zachovat osobní přístup a přátelskou atmosféru konference i ve virtuálním prostředí. „To se podařilo díky komplexnímu organizačnímu a technickému řešení. Paralelně probíhaly panely s moderátory z řad akademiků, každou sérii prezentací uzavíraly malé diskuzní skupiny a poslední den konference byl prostor na individuální schůzky studentů s akademiky,“ popisuje Chytil organizaci akce, na které měly velký podíl organizátorky z Fakulty sociálních studií, ředitelka konference doktorka ‪Anita Gulczyńska z polského Lodže i Centrum informačních technologií Ostravské univerzity.

Mezinárodní jarní škola sociální práce v roce 2019

Čtrnácté Jarní školy sociální práce se zúčastnilo 20 akademiků, 30 aktivně prezentujících studentů a dalších 98 pasivních účastníků z celkem 11 zemí. „Ostravská univerzita dosud on-line konferenci takového rozsahu nepořádala, o to víc nás těší, že jsme na ni dostali od všech účastníků výborné reference,“ říká Chytil a jmenuje, jaká pozitiva konference v distanční formě přinesla: „Díky tomu, že byla jarní škola on-line se k nám připojili studenti, kteří by nemohli přijet z časových nebo finančních důvodů. Mohli jsme také pozvat řečníky ze Spojených států a přivítali jsme i účastníky z Indie, kteří by na cestu k nám neměli prostředky, ale jejichž prezentace byly pro zúčastněné odborně velmi přínosné. Přenos konference přes internet navíc zhodnotil i její výukový potenciál. Vysílání, které je teď přístupné i ze záznamu, sledovaly živě velké skupiny magisterských i bakalářských studentů z partnerských univerzit institutu, například z Hertfordshire ve Velké Británii.“

Mohli jsme také pozvat řečníky ze Spojených států a přivítali jsme i účastníky z Indie, kteří by na cestu k nám neměli prostředky, ale jejichž prezentace byly pro zúčastněné odborně velmi přínosné.

Na jarní škole se mimo tradičních oblastí výzkumu, jako je sociální práce s dětmi a mládeží, seniory nebo lidmi se zdravotním hendikepem, či bez domova, debatovala témata, která postupně získávají více pozornosti. „Konzultované dizertační práce se věnovaly například domácímu násilí nebo práci s přistěhovalci, které spolu bohužel mnohdy souvisí. A také komunitní práci ve vyloučených lokalitách, které se v zemích Západní Evropy rozrůstají. Opravdu silný teoretický i metodologický základ už má i oblast empowermentu (zplnomocnění) v sociální práci,“ jmenuje Chytil některá z diskutovaných témat letošní jarní školy.

 

„Ač měla akce excelentní reference, shodli jsme se na tom, že ji při první možné příležitosti připravíme zase prezenčně, kvůli osobnímu kontaktu a také kvůli možnosti být na všech prezentacích v reálném čase, což nebylo kvůli paralelnímu vysílání, ke kterému jsme museli z časových důvodů přistoupit, možné,“ shrnuje Chytil a dodává, že budoucností akce je jakási hybridní forma, založená v největší míře na osobní účasti, ale rozšířená o prezentace vybraných účastníků, pro které není Ostrava z objektivních důvodů dostupná, ale jejichž příspěvek bude tematicky nebo metodicky přínosný. Organizátoři také chtějí zachovat možnost připojení velkých skupin pasivních účastníků, kteří budou konferenci sledovat společně.