Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 13. 6. 2018 se v Centru PANT uskutečnila diskuze nazvaná „Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný“. O nepostradatelnosti a významné roli vody přišla s širokou veřejností debatovat náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová, prof. Miroslav Kyncl z Katedry environmentálního inženýrství VŠB – Technické univerzity v Ostravě a doc. Jan Hradecký, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Pozvání přijal i technický ředitel Povodí Odry, s.p. Petr Březina a ředitel Správy CHKO Poodří Jan Klečka.
O debatu projevili zájem občané Ostravy i přilehlého okolí. Povolaných hostů se dotazovali na kvalitu pitné vody, protipovodňová opatření, nebezpečí sucha i revitalizaci vodních toků. Sami posluchači upozornili na skutečnost, že voda je důležitá nejen pro člověka, ale i celý funkční ekosystém. Řeč tak přišla i na ochranu vodních živočichů a rostlin ohrožených mimo jiné i nerecyklovatelným odpadem, jež se nachází v kanalizacích často díky nezodpovědnému jednání lidí.
Předmětem diskuze byly také hrozby klimatické změny a s tím související plánovaná opatření, diskutující se dále zajímali i o to, čím může přispět veřejnost. „Každý občan má možnost zapojit se do programu na revitalizaci veřejného prostoru a přihlásit svůj projekt, který se může týkat třeba realizace vodních prvků ve městě. Statutární město Ostrava přispěje na uskutečnění jednotlivých projektů dotací ve výši až půl milionu korun,“ uvedla Kateřina Šebestová.
Ve srovnání s ostatními evropskými městy Ostrava vyniká relativně nízkou spotřebou vody, která v posledních letech soustavně klesá, a v současnosti tak v průměru připadne denně na jednoho člověka 98 l vody. Pozitivem je i celá řada vznikajících strategických opatření, která budou implementována za účelem zmírnění dopadu klimatické změny a měla by do budoucna zlepšit celkovou kvalitu životního prostředí v Ostravě a jejím okolí.