„Univerzity v tuto chvíli poskytují především vzdělávání, ale měli bychom učit také kompetencím. Mnozí z vás za deset, patnáct let budou muset změnit profesi nebo se naučit novým dovednostem, které úplně nesouvisí s oborem, jež jste vystudovali. Taková je ale doba, kdy se rychle mění požadavky na zaměstnance a my se tomu budeme muset umět přizpůsobit. Právě tento modul flexibilně reaguje na požadavky trhu a učí kompetencím, které určitě využijete v praxi,“ uvedl prof. Lata.

Mezi pozvanými hosty slavnostního ceremoniálu byly také dvě absolventky modulu z předešlých let, které po ukončení studia zakotvily právě ve firmách, kde absolvovaly praktickou část výuky v rámci modulu HR. „Nebojte se dávat zaměstnavatelům najevo, že právě člověk, jako jste vy, je pro ně nepostradatelný,“ vzkázala absolventka předchozího ročníku Jana Melčáková, která v současné době pracuje na pozici HR Specialist společnosti SCHOTT CR, s.r.o., kde při své profesi denně využívá znalosti jak z oblasti HR, tak znalost ruského jazyka, jež vystudovala na katedře slavistiky Filozofické fakulty OU. Úspěšných absolventů, kteří našli své uplatnění právě v oblasti řízení lidských zdrojů je ale mnohem více. V tomto ohledu lze modul považovat za velmi úspěšný.

Zájem ze strany firem i studentů je vysoký
Za tři roky existence modulu HR-personální konzultant se zájem ze strany spolupracujících firem neustále zvyšuje. V současné době se studenti modulu mohou podívat přibližně do desítky firem (Kofola a.s., OKIN BPS, ZPV Rožnov, s.r.o., Arriva Morava, a.s., Model Obaly a.s., Maxionwheels s.r.o., MS!C, Ekova Electric a dalších), kde načerpají praxi a poznají prostředí firem i s jejich organizační strukturou. Pod vedením mentora (manažera) plní dílčí úkoly spojené s řízením lidských zdrojů, prohlubují své dovednosti (soft skills, hard skills, generic hard skills) a postupně se zapojují do všech profesních činností organizace.

Modul HR-personální konzultant se vyučuje třetím rokem při katedře sociologie FF OU a za trvání jeho existence jej úspěšně ukončilo téměř na šest desítek absolventů. Jeho smyslem je především ukázat studentům reálné prostředí firem, seznámit je se základními mechanismy fungování středních a velkých podniků, kde studenti díky praxi získávají vhled do problematiky řízení lidských zdrojů a managementu. Studenti se však během dvou semestrů setkají s celou řadou dalších užitečných „zkoušek“, které je připraví na trh práce. Předně si mohou vyzkoušet vstupní pohovor nanečisto formou assessment centra, procvičí si způsoby sebeprezentace a v neposlední řadě si vyzkouší naplánovat vlastní start up, jehož životaschopnost musí v závěru studia obhájit před komisí. S takovou průpravou se do života vstupuje mnohem sebevědoměji, není proto překvapením, že je o modul mezi studenty veliký zájem.