Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Zúčastní se ho jak autor vysoutěženého projektu knihovny tzv.Černé kostky architekt Ladislav Kuba, tak autor záměru knihovny v DOV, architekt Josef Pleskot. V rámci diskuse vystoupí také generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, architektka Milena Vitoulová, urbanista Jan Jehlík, za samosprávu se diskuse zúčastní primátor města Ostravy Tomáš Macura a náměstek hejtmana Svatomír Recman, za Dolní oblast Vítkovice ředitel Petr Koudela. Moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.
diskuse knihovna 19.5.2016
Diskuse nabrala v loňském roce znovu na síle – záměr kraje zastavit hotový projekt knihovny (tzv. Černé kostky) připravený k výstavbě a přesunout knihovnu do Dolní oblasti Vítkovic si vysloužil kritiku ze strany odborné veřejnosti. Laická veřejnost se ve dvou nezávislých mediálních anketách po vyhlášení tohoto záměru vyjádřila velkou většinou pro stavbu tzv. Černé kostky – řádně vysoutěženého projektu knihovny. Podle nových informací by knihovna v DOV nemohla být podpořena dotací z EU, byla by dražší než Černá kostka a znamenala by nevratný zásah do památky tzv. Ostravských Hradčan. Umístění mimo centrum by podle odborníků navíc mohlo negativně ovlivnit jeho rozvoj.
Před diskusí se v 17:00 uskuteční přednáška urbanisty a architekta Jana Jehlíka a odborníka na právo v architektuře Jiřího Plose o územním plánování.
Srdečně Vás zveme na obě akce!
Doporučujeme rezervaci místa na pokladně divadla (rezervace@divadloarena.cz).