Vedení Ostravské univerzity se usilovně věnuje zajištění pozitivního studijního a pracovního prostředí. Na půdě univerzity vznikla pracovní skupina pro sociální bezpečí, brzy bude také obsazena nově vytvořená pozice ombudsmana s celouniverzitním polem působnosti. Tento aktivní přístup přispívající ke zvyšování úrovně sociálního bezpečí na naší univerzitě s sebou přináší nově propracovaný systém podpory studentů i zaměstnanců.

Jeho inovativní součástí je Elektronický komunikační systém (EKS), prostřednictvím kterého mohou všichni studenti i zaměstnanci Ostravské univerzity online cestou podávat podněty anonymně či pod svým jménem, konzultovat své pochybnosti a ptát se na nejasnosti. Tato možnost komunikace umožňuje každému sdělit své obavy bez případného rizika negativních následků.

Podnět zaslaný anonymně prostřednictvím EKS bude řešen v první fázi neformální cestou při zachování anonymity podatele.

„Zaměstnanci, zaměstnankyně, studenti a studentky mohou prostřednictvím EKS podávat podněty anonymně i pod svým jménem. Podnět zaslaný anonymně prostřednictvím EKS bude řešen v první fázi neformální cestou při zachování anonymity podatele. Takovýto podnět řeší kontaktní osoby jednotlivých součástí univerzity. V případě, že podnět bude vyžadovat řešení ombudsmanem, pak se souhlasem podatele bude postoupen ombudsmanovi, který se stane klíčovou postavou v procesu řešení sociálního bezpečí a převezme řešení podnětu a komunikaci s podatelem,“ říká vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů Jana Pająk.

„Na ombudsmana univerzity nebo ombudsmany fakult je možné se rovněž obracet pod svým jménem i přímo, a to osobně nebo prostřednictvím EKS. Všem osobám, které podají podnět, je zaručena důvěrnost komunikace ve všech fázích řešení podnětu,“ doplňuje Jana Pająk. V případě, že podatel nebo podatelka souhlasí s předáním podnětu ombudsmanovi, komunikuje s ombudsmanem již pod svým jménem.

Prioritou u každého podaného podnětu je vždy zajištění důvěrnosti a jeho včasné vyřízení dle předem stanovených lhůt, což je upraveno nově vydaným opatřením rektora.

Fakultní ombudsmany naleznete na Filozofické nebo Lékařské fakultě. Na webových stránkách jednotlivých fakult a ústavu budou zveřejněna rovněž jména kontaktních osob, které vyřizují anonymní podněty prostřednictvím EKS.

„Prioritou u každého podaného podnětu je vždy zajištění důvěrnosti a jeho včasné vyřízení dle předem stanovených lhůt, což je upraveno nově vydaným opatřením rektora. Díky tomu je garantováno, že veškerá sdělení budou zpracována včas a s dostatečným ohledem na ochranu soukromí,“ doplňuje Jana Pająk.

Díky nově propracovanému systému mají všichni možnost aktivně přispívat k vytvoření bezpečného prostředí a chránit práva a důstojnost každého člena univerzitní komunity. Ostravská univerzita je totiž místem, kde je respekt a sociální bezpečí na prvním místě.