Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci odborného programu Jarní školy/Spring School prezentovali studenti doktorského studia programu Sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě témata svých disertační prací. Další zajímavé témata představili studenti magisterského a doktorského studia ze zahraničí, jež na Jarní školu přijeli.
Po každé prezentaci proběhla diskuze s odborníky, kteří předali studentům zpětnou vazbu k prezentaci v rámci cenných rad či doporučení. Své zkušenosti předávali zahraniční odborníci, např. z Finska, Francie, Polska, Rakouska a mnoha dalších evropských zemí. Po každém bloku prezentací proběhly individuální a skupinové konzultace, kde si studenti a odborníci mohli vyměnit další zkušenosti z oblasti sociální práce. Pestré diskuze probíhaly rovněž o pauzách na kávu a občerstvení, kde se každý snažil získat co nejvíce informací ke svému tématu. První večer byl zakončen společenským večerem, který umožnil navázání dalšího přátelství a spolupráce.
Aktivní výstupy byly obohaceny prezentacemi odborníků ze zahraničí, a to zejména doktorky Arlene Montgomery z USA, která představila téma Direct Clinical Social Work Practice: Assessment with Neurobiological Lens, a “Bottom-Up” Perspective, doktorky M. Hilaria Soundari z Indie s tématem Participatory Practices and Paradigms in Social Work Research nebo profesora Mariusze Granosika z Polska s tématem Social Work Research: Conversation/Discourse Analysis.
Program mezinárodní Jarní školy byl dne 12. dubna 2016 rozšířen o odbornou metodologickou část v rámci udržitelnosti projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“ (VEDTYM). Konkrétně se jednalo o Workshop by prof. Baum and prof. Ewa Kantowicz. Profesorka Ewa Kantowicz představila téma Methodological assumptions of comparative research in social work in Europe, následně probíhala živá diskuze s profesorem Baumem.
Závěrem lze říct, že třídenní konference přinesla mnoho zajímavých poznatků, hlubší vhled do metodologie společenských a věd a sociální práce a umožnila navázání nových přátelských vztahů. Velký dík patří Pavle Nemethové, která celou konferenci připravovala a postarala se o příjemný pobyt hostů z řad studentů i odborníků. Vše probíhalo v anglickém jazyce, což bylo zásadní.