Hostem dalšího dílu podcastu je proděkan pro vědu a doktorská studia Roman Farana. Společně jsme se věnovali propojení teorie s praxí ve vědeckém výzkumu, rozvíjení doktorského studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, zvýšení mezinárodního uznání a prestiže vědecké činnosti a využívání moderních technologií a digitálních nástrojů ve vědeckém výzkumu.