Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jarní koncert studentů katedry hudební výchovy

Dne 4. 5. 2015 se v Aule OU uskutečnil Jarní koncert studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Program, jehož dramaturgického plánu se ujal PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., byl hudebně rozmanitý. O průvodní slovo se postarala Mgr. Jitka Hoňková. Koncert zahájil proslov vedoucího katedry hudební výchovy PhDr. Jiřího Kusáka, Ph.D., který mile přivítal zúčastněnou akademickou obec a ostatní posluchače, a následně předal slovo děkanovi Pedagogické fakulty doc. Mgr. Tomáši Jarmarovi, Ph.D.

Samotná vystoupení zahájil Komorní sbor pod vedením Mgr. Markéty Myškové, sbor představil dvě úpravy lidových písní a Alleluya od Gordona Younga.  Následovala klavírní vystoupení Anety Osikové, jež skvěle zahrála impresionistické Zahrady v dešti Clauda Debussyho, Michaela Grygara, který přispěl Monteky a Kapulety z pera Sergeje Prokofjeva a Petry Bojceňukové s Etudou Tableau Sergeje Rachmaninova. Stylovou pěveckou interpretaci písní Mikuláše Schneidera-Trnavského předvedla Kateřina Hoňková za klavírního doprovodu Bc. Zuzany Krchákové. Svým vystoupením se na koncertu podíleli také studenti druhého ročníku navazujícího magisterského studia, jež si připravili dvě čísla – za klavírního doprovodu Bc. Gabriely Tvardkové se na příčnou flétnu prezentovala se skladbou Theodora Akimenka Idyla Bc. Martina Šamajová, dalším bylo trio studentů ve složení: Bc. Jan Chumchal – klarinet, Bc. Jiří Valchař – klavír, Bc. Lukáš Švajda – kontrabas, kteří vynikajícím způsobem zahráli úpravu Montiho Čardáše.  Vyvrcholením koncertu se stal Vysokoškolský pěvecký sbor, tentokráte pod vedením studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Sbormistrovství: Olga Michálková, Helena Šmídová, Petra Bojceňuková, Pavlína Kajzarová a Bc.  Zuzana Krcháková. Sbor pro tuto příležitost vybral díla Georga Friedricha Händela, Piotra Palky, Henryho O. Millsbyho, Jaroslava Ježka a nechyběly ani dvě úpravy lidových písní.

 
Autor textu: Mgr. Markéta Myšková
Fotografie: archiv katedry hudební výchovy
Aneta Osiková Jan Chumchal
Jiří Valchář, Jan Chumchal, Lukáš ŠvajdaKomorní pěvecký sbor, Markéta Myšková
Lukáš Švajda Martina Šamajová
Michael Grygar VPS OU, Helena Šmídová
VPS OU, Olga Michálková VPS OU, Pavlína Kajzarová VPS OU
Zuzana Krcháková, Kateřina HoňkováPetra Bojceňuková