Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 14.–15. 6. 2014 se v Aule Ostravské univerzity a v ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava konala pod záštitou děkana Pedagogické fakulty doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D., Interpretační soutěž Pedagogických fakult České a Slovenské republiky.

Dvoudenní akce má již mnohaletou tradici a představuje prestižní záležitost v kontextu Pedagogických fakult České a Slovenské republiky. Interpretační soutěž je „putovní“, každý rok se koná na jiné Pedagogické fakultě České republiky (slovenské Pedagogické fakulty neorganizují soutěž, ale ve velké míře delegují studenty jako soutěžící).

Interpretační soutěž Pedagogických fakult ČR a SR slavnostně zahájil vedoucí katedry hudební výchovy PdF OU PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., a děkan PdF OU doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

V letošním ročníku se zúčastnilo téměř padesát studentů z Ostravské univerzity v Ostravě, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity v Hradci Králové, Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni., Univerzity Komenského v Bratislavě, Katolické univerzity v Ružomberku a Žilinské univerzity v Žilině.

Soutěž se konala ve čtyřech oborech: Hra na klavír, Sólový zpěv, Hra na smyčcové nástroje, Hra na ostatní nástroje. Zmíněné obory byly rozděleny na dvou kategorií:

I. kategorie
a) studenti učitelství hudební výchovy v kombinaci  Hv-hra na nástroj, Hv-sólový zpěv;
b) studenti učitelství ZUŠ;
c) studenti PdF, kteří jsou ve zvoleném soutěžním oboru současně studenty nebo absolventy středních uměleckých (příp. vysokých) škol.
II. kategorie
Zde byli zařazeni všichni studenti nespadající do I. kategorie.
 

Porotu tvořili renomovaní pedagogové z příslušných univerzit a osobnosti z umělecké praxe. V závěru prvního soutěžního dne organizátoři za podpory vedení Pedagogické fakulty uspořádali pro všechny soutěžící, korepetitory, porotce, pedagogy a další hosty slavnostní setkání spojené s rautem.

Interpretační soutěž vyvrcholila nedělním Koncertem vítězů, na kterém vystoupili nejlepší soutěžící jednotlivých oborů a kategorií. O úspěchu Interpretační soutěže Pedagogických fakult České a Slovenské republiky svědčí četné pozitivní ohlasy od účastníků.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity zaznamenala na Interpretační soutěži Pedagogických fakult České a Slovenské republiky velký úspěch, neboť studentka katedry hudební výchovy PdF OU Aneta Osiková získala ve velké konkurenci 1. místo v oboru Hra na klavír (v 2. kategorii).   Autor: Jiří Kusák

DSCN3300   DSCN3306

DSCN3337   DSCN3345

DSCN3302   DSCN3305