Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 6. 11. – 19. 11. 2016 se uskutečnil projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity je partnerem FH Campus Wien v rámci evropského magisterského studijního programu „Sociální práce a sociální ekonomika“. Spolupráce univerzit spočívá ve studijní specializaci Joint Degree, v mobilitě pedagogů a v realizaci odborných exkurzí. V rámci tohoto projektu se uskutečnila exkurze osmi českých studentů ve Vídni a osmi rakouských studentů v Ostravě, ke kterým se přidali další čtyři studenti z programu Erasmus+. Odborný program na FSS zahrnoval přednášky zaměřené na sociální práci, sociální podnikání, azylovou politiku, projektový management a evropské fondy. Zahraniční studenti navštívili dva sociální podniky v Olomouci a realizovali exkurze ve třech organizacích sociální práce v Ostravě. Odborníci z praxe z organizací Renarkon, o. p. s, Bílý nosorožec, o. p. s. a Charita Sv. Alexandra poskytovali studentům průběžné konzultace. Studenti následně vypracovali a prezentovali pro tyto organizace návrhy projektů. Rovněž studenti z Ostravské univerzity měli ve Vídni zajímavé aktivity. Studentka Andrea Buřtová po návratu uvedla: ,,Celý program našeho studijního pobytu probíhal v několika fázích. První dny pobytu byly ve znamení zajímavých přednášek a prohlídek předvánoční Vídně. Dále následovaly návštěvy vybraných organizací: Červený kříž, VinziRast, Bockwerk, Work:in a jako poslední Sozial Marie. Velmi zajímavé bylo sledovat rozdíly sociálního podnikání v České republice a sociálního podnikání v Rakousku. Druhý týden jsme navštívili sídlo OSN a zúčastnili se schůzek v námi vybraných organizacích. Závěrečným výstupem byl projekt, který jsme vypracovali v mezinárodním týmu pro vybranou organizaci.“ Úspěšná exkurze, která studenty obohatila o nové zkušenosti, se uskutečnila díky podpoře programu AKTION ČR.
V Ostravě 14. 12. 2016
Mgr. Šárka Dořičáková
koordinátorka Sowosec
foto-andrea-burtova-2
foto-sarka-doricakova
foto-sarka-doricakova-2