Jak je to ve skutečnosti:

Na kariérním festivalu Za kariérOU vám sice s výběrem práce nepomůže žádná televizní vědma, ale připravena vám poradit bude přímo na akci na hladnovské budově Přírodovědecké fakulty zkušená koučka Poradenského centra OU. Lenka Lapišová s rozhodováním o budoucí kariéře pomohla už desítkám studentů a absolventů Ostravské a ráda pomůže i vám.

Tým Petra Hurtíka na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování využívá hluboké neuronové sítě pro strojové zpracování obrazu. Uvnitř univerzity už běží několik projektů, které propojují odborný výzkum a umělou inteligenci v této oblasti. V začátcích je například projekt detekce příznaků neurodegenerativních onemocnění mozku z obrazů z CT, MRI nebo sona ve spolupráci s profesorem Davidem Školoudíkem z Lékařské fakulty. Nebo aplikace, která analyzuje obrazová data z mikroskopu, na které IRAFM spolupracuje s týmem biologů okolo doktora Martina Bartase z Přírodovědecké fakulty.

U videí s Jolandinými věštbami, ač by to mohlo vypadat tematicky příbuzně, by šlo ve skutečnosti o strojové zpracování textu, což je úplně odlišná oblast. O lingvistickém modelu GTP-3, ale také v poslední době hodně diskutovaném deepfake, jsme si povídali s Petrem Hurtíkem v článku Deepfake. Ve službách zla?

 

Původní článek:

Všechny Jolandiny věštby za téměř 10 let jejího televizního působení zpracoval superpočítač na Ostravské univerzitě. Projekt využívá strojové učení, vznikl na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (IRAFM) a je postaven na lingvistickém modelu GPT-3. Poprvé se představí na festivalu Za KariérOU ve středu 6. dubna.

Předpovědi proslulé televizní věštkyně znovu pomáhají. Studenti vysokých škol už nebudou ani teď, v době rychle se měnícího pracovního trhu, v nejistotě. S budoucí kariérou jim pomůže přelomová aplikace Ostravské univerzity.

Hodně budeš někde.

Projekt vznikl díky spolupráci Poradenského centra OU, které pracuje jak s uchazeči a studenty Ostravské univerzity, tak s absolventy. „O možnostech spolupráce s ‚fuzzy ústavem‘ jednáme už dlouho. Tým doktora Petra Hurtíka má na svém kontě řadu úspěchů z mezinárodních soutěží, a hlavně zkušenosti s aplikací vědeckých poznatků do praxe. Kdy vznikne společný projekt v rámci Univerzity už bylo jen otázkou času,“ uvádí vedoucí Poradenského centra OU Kamila Hýbnerová.

Tady vidim velký špatný.

V červenci to bude rok, kdy do vybavení ostravského IRAFM přibyla nová DXG Station A100 od NVIDIA. Tým s tímto superpočítačem za využití principu hlubokých neuronových sítí zpracovává rozsáhlé datasety. „V případě Jolandiných věšteb jde o skoro tři tisíce hodin videa, které jsme zpracovali prostřednictvím takzvaného deep learning, formy strojového učení. Když to hodně zjednoduším, naše umělá inteligence, která se od Jolandy vše naučila, produkuje nové předpovědi,“ vysvětluje výzkumník a odborník na AI z Ostravské univerzity doktor Petr Hurtík.

Vše je postaveno na lingvistickém modelu GPT-3, který je v současnosti nejvýkonnějším modelem na světě a jehož licenci pro komerční použití poskytla Ostravské jedna ze zahraničních partnerských univerzit. „Tato bezprecedentní spolupráce nemá obdoby a jsme přesvědčeni, že má Univerzita s tímto produktem nakročeno k zatím největší komercializaci vědeckých poznatků ve své historii,“ hodnotí výsledek rektor Jan Lata.

Tvoje budoucnost, hodně míří vysoko.

Slavnostní představení projektu za účasti vedení Univerzity bude na kariérním festivalu Za kariérOU v budově Přírodovědecké fakulty (Chittusiho 10) ve středu 6. dubna v 9.00.

Festival Za kariérOU pořádá Poradenské centrum OU. Představí se na něm na 30 nejzajímavějších regionálních zaměstnavatelů, promluví inspirativní absolventi Ostravské univerzity a připraveny jsou i oblíbené praktické workshopy.