Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 26. září 2017 se na Fakultě sociálních studií OU uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů prvního roku studia.
Imatrikulační slib složili prostřednictvím svých zástupců studenti bakalářských studijních programů v prezenční formě studia, a to do rukou děkanky fakulty doc. PhDr. Alice Gojové, Ph.D. za přítomnosti proděkanky pro zahraniční vztahy doc. Mgr. Marie Špiláčkové, Ph.D., proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání Mgr. Moniky Chrenkové, Ph.D., vedoucí Katedry sociální práce Mgr. Kateřiny Cilečkové, Ph.D. a vedoucí Katedry sociálních věd Mgr. Ivy Kuzníkové, Ph.D.
Po oficiální ceremonii se nových členů akademické obce fakulty ujaly členky studentského kolektivu FSS Zebra, které pro své spolužáky přichystaly „welcome drink“ a příjemně strávený čas, v rámci kterého se každý mohl seznámit i pobavit, případně si užít dobré muziky v podání hudební skupiny Puls.
Všechny nové studující vítáme na akademické půdě a přejeme jim úspěšný start!