Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

A je to za námi. Historicky první sraz absolventů Katedry tělesné výchovy, v současnosti Katedry studií lidského pohybu Ostravské univerzity je minulostí. „Když jsme před rokem na popud Miloslava „Ježka“ Ondruše začali uvažovat o uspořádání srazu, říkali jsme si, že budeme rádi, když dorazí padesát lidí. A ono jich nakonec i přes nepřízeň počasí dorazilo přes tři sta …“ říká vedoucí katedry doc. Daniel Jandačka, který ve svém projevu mimo jiné poděkoval vedení Ostravské univerzity v čele s rektorem prof. Janem Latou, Moravskoslezskému kraji a městu Ostrava za pomoc a podporu při realizaci projektu Centra zdravého pohybu.
Opravdu, v pátek 1. září 2017 dorazilo do areálu na Varenské ulici více než tři sta absolventů, hostů, bývalých zaměstnanců a přátel katedry. Pro registrované byl připraven welcome drink s občerstvením a malý dárek – stylová píšťalka. Největší motivací, proč se zúčastnit absolventského srazu, je většinou setkání s přáteli a pedagogy z dob studií či návrat na místa, kde člověk strávil jednu z nejkrásnějších životních etap. Tohle všechno mohli absolventi zažít. Cestu na katedru vážila spousta bývalých zaměstnanců, například dr. Zdeněk Fajfer, který se v minulosti na katedře zasloužil o rozvoj výuky fotbalu, neváhal dorazit až z východních Čech, Mgr. Karel Hasník dokonce kvůli srazu zrušil plánovanou dovolenou.
Další atraktivitou srazu byla výstava fotografií od počátků katedry až po vizi nového zázemí do budoucna. „Také ohledně výstavy panovaly v průběhu příprav jisté pochyby“, prozradila jedna z organizátorek, studentka doktorského studia Kinantropologie Denisa Blaschová. „Nebyli jsme si jistí, zda budou absolventi ochotní nám s vytvořením výstavy pomoci. Ale také tady předčila odezva na žádosti o fotografie naše očekávání, komunikace s absolventy byla velice příjemná a fotografií bylo nakonec tolik, že se všechny nevešly ani na 30 posterů, které jsme vyrobili.“
Vraťme se ale ještě na začátek srazu, který oficiálně zahájilo vystoupení vedoucího katedry doc. Daniela Jandačky a dále také absolventů doc. Tomáše Jarmary, děkana Pedagogické fakulty, a Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, kteří převzali nad setkáním záštitu. Všichni řečníci ocenili práci učitelů tělesné výchovy, trenérů či vedoucích volnočasových aktivit a krátce zavzpomínali na léta strávená studiem na katedře. Jejich neformální projevy nastartovaly společenskou část akce, kterou byla prohlídka fotografií, katedry a Centra diagnostiky lidského pohybu a setkání s přáteli, které se u skleničky vína či ve víru tance protáhlo až do pozdních hodin. Přece jen, jak napsal pan Zajíc v nadpisu svého článku o srazu na serveru novinky.cz, tělocvikáři si měli o čem povídat.
Celá akce se tedy vydařila, snad jen počasí zkřížilo organizátorům plány, jelikož se nepodařilo nalézt dostatek statečných účastníků beachvolejbalového turnaje. Co je však hlavní, nepřekazilo jejich chuť do dalších setkávání absolventů a přátel katedry. Za absolventy citujme Danuši Seberovou, která na facebookovou stránku srazu napsala: „jménem absolventů Tv-Z a Tv-Rj (1972–1976) děkuji všem (od vedoucího katedry přes odborné asistenty až po studenty) za výborně zorganizovaný sraz absolventů. Byla to příležitost zase po letech potkat „spolustudující“ a zavzpomínat na společné zážitky z dob studia. Velký ohlas sklidila tabla. Byla VÝBORNÁ. Zvlášť velké poděkování patří i všem studentům, kteří ochotně s úsměvem odpovídali na všechny otázky a přispívali k dobré atmosféře, která na srazu vládla. Jedinou stinnou stránkou bylo počasí, ale to se jen potvrdilo, že už dávno nežijeme v době, kdy se větru, dešti dalo poroučet. Přejeme hodně štěstí při budování nového sídla a snad tedy za pět-šest let na shledanou v novém.“
Za celý organizační tým děkujeme všem zúčastněným, sponzorům – Moravskoslezskému kraji a Decathlonu – za podporu a budeme se těšit na další inspirativní absolventské setkání, pokud možno v novém zázemí Katedry studií lidského pohybu.

Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV


Sraz KTV