Colours of Sepsis se koná 23. – 27. ledna 2023 v Clarion Congress Hotel Ostrava. Letos jde o 25. ročník, na kterém lékaři a sestry otevřou aktuální témata v oblasti péče o kriticky nemocné pacienty.

„Každoročně se jedná o největší kongres intenzivní medicíny v Česku a na Slovensku. Zatím je registrováno 1800 účastníků, přičemž pravidelně do Ostravy jezdí několik set slovenských zájemců. Otec zakladatel této akce doktor Roman Kula z naší kliniky zve každoročně špičkové evropské přednášející. Letos to bude mimo jiné profesor Jean-Louis Vincent a profesor Manu Malbrain z Belgie, profesor Zsolt Molnár z Budapešti a doktor Marcin Osuchowski z Vídně,“ jmenuje jeden z organizátorů profesor Pavel Ševčík, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Nad letošním ročníkem přijal záštitu 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš, který se současně ujme slavnostní přednášky s názvem ‘Od řádu a chaosu ve vědě po chaos v politice’ s podtitulem ‘Fraktály a chaos’.

„Před čtyřmi lety jsme zahájili tradici slavnostních přednášek významných osobností na oficiálním zahájení kongresu. V lednu 2019 nám přednášel doktor Marek Orko Vácha, etik, katolický kněz a molekulární biolog, o rok později profesor Štěpán Rak, virtuóz klasické kytary. V minulém roce přijal pozvání k přednášce profesor Vladimír Krčméry z Bratislavy, význačný odborník na epidemiologii a tropické nemoci. Nad letošním ročníkem přijal záštitu 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš, který se současně ujme slavnostní přednášky s názvem ‘Od řádu a chaosu ve vědě po chaos v politice’ s podtitulem ‘Fraktály a chaos’,“ zve Pavel Ševčík na přednášku zájemce z řad akademiků i studentů Ostravské univerzity.

Slavnostní zahájení s přednáškou Jiřího Drahoše se koná ve středu 25. ledna 2023 od 17.15 v Clarion Congress Hotelu Ostrava v Ostravě-Vítkovicích. Vstup na slavnostní zahájení je možný bez registrace na kongresu.

Ke kongresu se s postupem let připojovaly další odborné aktivity – Aktuality v dětské intenzivní péči (letos podvacáté), Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (letos podesáté) a Den mladých intenzivistů (letos popáté). Pokud jednotlivá výročí sečteme, má tato odborná akce, s nadsázkou řečeno, dohromady šedesáté výročí.

Členové odborné komunity SepsEast v Ostravě

Na 25. Colours of Sepsis se prostřednictvím bloku iniciativy SepsEast propojí významné východoevropské osobnosti intenzivní medicíny se západoevropskými kolegy. Budou sdílet nejnovější poznatky a zkušenosti v oboru s cílem zajistit kvalitativní posun intenzivní péče ve střední a východní Evropě. Pravidelná setkání SepsEast v Budapešti se tak rozšíří o setkání tady v Ostravě.

Ošetřovatelství a péče o kriticky nemocné pacienty

Desátým rokem je součástí Colours of Sepis Postgraduální kurz sester v intenzivní péči.

Zaměří se na intenzivní péči z pohledu ošetřovatelství, prevenci sepse, přednemocniční péči, transplantační program ve FNO a zajímavé kazuistiky pacientů. Připraveny jsou také workshopy s odborníky na paliativní péči a komunikaci s doktorem Danielem Sukem a docentkou Kateřinou Rusínovou z Kliniky paliativní medicíny ve VFN v Praze.

Posun dětské intenzivní péče za posledních 20 let

Pravidelnou částí programu jsou Aktuality v dětské intenzivní péči. Na letošním dvacátém ročníku se bude diskutovat o tom, kam jsme se za 20 let v definici, diagnostice a léčbě dětské sepse posunuli. Tématem bude dávkování antibiotik, historie a současnost diagnostiky a léčby dětských traumat, dětská anestezie, resuscitace, perioperační péče a také nesnadné téma „end-of-life care“.

Účastníci akce se mohou zapojit do některého z odborných workshopů, například o arytmiích u dětí, žilní kanylaci, krvácení nebo o ultrazvukovém vyšetření.

Den mladých intenzivistů v pondělí 23. ledna

Součástí Colours of Sepisi je také už popáté Den mladých intenzivistů. Letošní ročník bude výjimečný přítomností zahraničních řečníků a součástí budou i oblíbené formáty z let přechozích: praktické dovednosti, téma antibiotik a panelová diskuze napodobující televizní soutěžní hry z devadesátých let.