Od pondělí 13. 11. do pondělí 20. 11. nabízí Filozofická fakulta bohatý program zahrnující křty nových knih, besedy i workshopy z oblasti humanitních věd. Celý Týden humanitních věd zahájí beseda rektora Ostravské univerzity Petra Kopeckého s politologem, sociologem Jacquesem Rupnikem, kteří posluchačům přiblíží formování demokratické společnosti ve střední Evropě i důvody, proč se v poslední době cesty Evropanů mnohdy rozchází s cestami směřujícími k liberální demokracii.

Úterý je spojeno s křtem knižní novinky Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948-1964, kde autor seznamuje čtenáře s perzekucemi řeholních řádů, jež měly v Československu mnohem větší dopad na život řeholníků a církevní památky než například v sousedním Polsku. Proč do té doby respektovaní teologové, filozofové či učitelé se ze dne na den stali v očích komunistického režimu špiony Vatikánu a velezrádci? Vysvětlí historik a autor knihy Vojtěch Vlček.

Ve středu 15. listopadu zveme na debatu historičky Andrey Pokludové a politického geografa Vincence Kopečka, společně nastíní, jaký dopad měly události 20. století na formování jednotlivých národů, jak moc ovlivnily střední Evropu mocenské zájmy Německa a Ruska.

Program nejen pro učitele

Organizátoři mysleli také na učitele, kteří jsou vystaveni novým výzvám spojeným s nástupem umělé inteligence. Zejména jim (ale nejen učitelům) je určen workshop Umělá inteligence a její využití v každodenním životě a ve výuce. Michal Místecký z katedry českého jazyka FF OU ukáže, kde všude a jak lze umělou inteligenci využít, aby nám dobře posloužila při každodenní práci, ať už je jakákoli.

Převážně středoškolským učitelům je věnován také doprovodný program Týdne humanitních věd, kterým je křest knihy Dějepis mezi vědou a vyprávěním. Učitelům by publikace měla pomoci s implementací kritického myšlení při výuce dějepisu. Křest knihy je spojen s workshopem, kde autoři knihy nabídnou praktické rady a tipy, jak pracovat s žáky, aby u nich podpořili kritické myšlení.

O civilizacích s Miroslavem Bártou

Ostravský program Týdne humanitních věd uzavírá debata historika a děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity Roberta Antonína s egyptologem a archeologem Miroslavem Bártou, který je jedním z aktérů dokumentárního cyklu České televize Příběhy civilizací. Oba řečníci na různých historických příkladech posluchačům ukáží, že každá civilizace v minulosti musela překonávat vlastní krize a existují rizika, jimž mnohé vyspělé civilizace nedokázaly odolat. Jaká to jsou a jakou úlohu v nich sehrávala vládnoucí elita si můžete poslechnout v pondělí 20. listopadu v Centru PANT.

Soubory ke stažení