Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Kdy: 29. listopadu 15.30–18.00        Kde: Klub Atlantik
15.30–16.30   „Být či nebýt hercem v učitelské profesi? – To je, oč tu běží.
* Alice Olmová-Jarnotová (Janáčkova konzervatoř v Ostravě)
Příspěvek se zaměří na prolínání obou profesí, v nichž najdeme řadu styčných bodů, jakkoliv každý učitel nemůže být hercem, stejně jako každý herec nemůže být učitelem.
16.30–17.00   „Interpretace uměleckého textu (na příkladu sonetů W. S.)
* Alena Sasínová-Polarczyk (Komorní scéna Aréna, JKO)
17.00–18.00   „Potenciál divadla ve výuce jazyků
* Markéta Bilanová (KAA FF OU) a ELTO (English Language Theater of Ostrava)
Prezentaci doprovodí ukázka z připravovaného muzikálu a završí ji rozprava se členy souboru o využití dramatizace ve škole a jejím přínosu při rozvoji sociálních a komunikativních dovedností nejen v cizím jazyce.
Kontakt: martin.tomasek@osu.cz a Comenius Ostrava (FB skupina)

Stáhnout (PDF, 116KB)