Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Univerzitní knihovna a fakultní studovny
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě se skládá z ústřední budovy na ul. Bráfova 3 (Půjčovna, Studovna časopisů, Mediotéka) a z 5 fakultních studoven. Ústřední budova se nachází na ul. Bráfova 3 v centru Ostravy. Studovny jednotlivých fakult jsou umístěny v prostorách příslušné fakulty:
Studovna Filozofické fakulty
Studovna Přírodovědecké fakulty
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií
Studovna Lékařské fakulty
Studovna Fakulty umění
Na konci září 2014 byl zahájen provoz nové společné studovny Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií v  budově SE, místnost 101. V říjnu 2014 nové prostory získala také studovna Lékařské fakulty. Nově sídlí v budově ZY, místnost 332-A. Nastěhování proběhlo na začátku měsíce. Momentálně dochází k dolaďování provozu a pořízení výpočetní techniky.
Jaké služby studovny nabízejí:

 • výpůjční služby:
 • prezenční (na místě) výpůjčka: dokument je určen ke studiu ve studovně
 • krátkodobá výpůjčka: dokument ze studovny si lze půjčit do druhého dne či od pátku do pondělí. Výpůjčky jsou realizovány 2 hodiny před ukončením provozní doby s nutností vrátit je zpět následující pracovní den do 2 hodin po otevření studovny
 • výpůjčka ze studovny: vybraný dokument si lze půjčit na 1 měsíc, týká se fondu romanistiky-beletrie ve studovně FF, vybraného fondu studovny LF a fondu studovny PdF a FSS s umístěním v katalogu „studovna PdF a FSS-sklad“, lze objednávat a rezervovat online
 • časopisy – poslední 2 ročníky vybraných titulů prezenčně, v katalogu lze najít i online odkazy u většiny titulů (obsahy n. abstrakta n. plné texty)
 • přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (e-zdroje) – především zahraniční odborné a vědecké časopisy (plné texty, abstrakta). Nabízíme také zahraniční tituly e-books.
 • reprografické služby – kopírování, tisk, skenování
 • konzultační a poradenské – vyhledávání v katalogu a e-zdrojích, citování apod.
 • přístup na internet a wi-fi připojení
 • půjčování sluchátek na místě ve studovně
 • vhodný prostor nejen ke studiu

Uživatelem Univerzitní knihovny se stanete snadno. Pro studenty a pracovníky OU je registrace zdarma. Podmínkou je předložení platného ISICu, studentské karty nebo zaměstnanecké karty a podepsání Prohlášení uživatele. Po registraci můžete využívat služeb všech zmiňovaných pracovišť Univerzitní knihovny. Registrovat se můžete ve všech studovnách Univerzitní knihovny. Informace o našich službách, výpůjčních lhůtách dokumentů aj. naleznete dále ve Výpůjčním řádu.

Studijní místa ve stduovně PdF a FSS

Studijní místa ve studovně PdF a FSS


Křeslo s lampou ve studovně FF

Křeslo s lampou ve studovně FF


Prostory studovny PřF

Prostory studovny PřF


Studovna Lékařské fakulty těsně po nastěhování

Studovna LF  těsně po nastěhování


Studium ve studovně Fakulty umění

Studium ve studovně FU