Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Obr. 1: Vědecký tým mezinárodní expedice do čínského Sečuánu: Zleva: Li Miehua, Shui-Liang Guo, Lucie Fialová, Zuzana Skoupá, Halina Bednarek-Ochyra, Vítězslav Plášek, Si He, Ryszard Ochyra a Petr Pyszko.


BRYOLAB je tým vědců a studentů vedený doc. Vítězslavem Pláškem, který je zaměřený na výzkum mechorostů. Zejména tzv. epifytických – tedy takových, které rostou na kůře stromů.
V roce 2015 se podařilo této laboratoři zahájit intenzívní spolupráci s čínskými kolegy ze Shanghai Normal University. Díky tomuto vědeckému partnerství a zejména díky finanční podpoře získané z grantů Moravskoslezského kraje a Ostravské univerzity, se mohli členové týmu letos na přelomu července a srpna aktivně zúčastnit mezinárodního botanického kongresu v Shenzhenu. Zde představili pilotní výsledky výzkumu. Následně přeletěli do provincie Sečuán, kde se zapojili do programu terénní vědecké expedice.
XIX. mezinárodní botanický kongres byl letošním největším vědeckým botanickým setkáním a zúčastnilo se jej přes 5000 vědců z celého světa. Studenti katedry biologie a zároveň pracovníci BRYOLABu Zuzana Skoupá, Lucie Fialová a Petr Pyszko, prezentovali výsledky svých studentských projektů formou komentovaných posterů. Tématicky se věnovali jednak taxonomii epifytických mechů, studiu a modelování jejich distribuční struktury a také studiu interakcí mechů a bryofágního hmyzu.
Terénní expedice byla zahájena na počátku srpna v hlavním městě Sečuánu – v Shengdu. Ke čtyřčlennému týmu BRYOLABu se připojili dva vědci ze Shanghai Normal University, dva z Polské Akademie Věd a také odborný pracovník Missouri Botanical Garden z USA. Jedním z hlavních cílů této mezinárodní expedice byl terénní výzkum mechorostů ve vysokohorských polohách  Sečuánu. Vědci se zde snažili hledat odpovědi na otázky: a) Jaká je druhová diverzita epifytických mechů? b) Jak nadmořská výška ovlivňuje druhovou diverzitu a distribuci mechů? c) Jak nadmořská výška ovlivňuje potravní specializaci a diverzitu bryofágního hmyzu?
Během expedice bylo navštíveno několik vysokohorských oblastí v rozmezí nadmořských výšek od 2500 do 5300 m n. m. (př. Tibetan Autonomous Region, Daxue Shan, Shaluli Shan, Bo Wa Shan, Haizi Shan, Emei Shan, Gongga Mountain). Díky účasti čínských členů expedice bylo možné bez problému posbírat spoustu biologického materiálu a následně jej přivézt do Ostravy, kde je v současné době zpracováván. Ačkoliv určovací práce jsou teprve na začátku, již nyní se ukazuje, že expedice přinesla řadu nových zjištění a našla velmi zajímavé druhy mechorostů a hmyzu. Vše bude po vyhodnocení výsledků opublikováno ve vědeckých časopisech.
Česko-čínsko-polsko-americké expedici se podařilo nejen objevit mnoho zajímavých druhů a pozorovat dosud neprostudované biologické souvislosti, ale také vytvořila platformu pro společný mezinárodní výzkum, podávání společných grantových projektů a publikování výsledků.
A pokud se chcete o této exotické destinaci dozvědět více, přijďte na některou z připravovaných popularizačních přednášek, na kterých se členové expedice s Vámi čtenáři podělí o své zážitky.

Kolektiv autorů: Vítězslav Plášek, Zuzana Skoupá a Petr Pyszko.

 

Obr. 2: Studenti na mezinárodní konferenci: Zleva: Lucie Fialová, Zuzana Skoupá, a Petr Pyszko.


Obr. 3: Práce v terénu.


Obr. 4: Setkání s pandou velkou.


Obr. 5: Horský masív na hranici provincií Sečuán a Tibet.


Obr. 6: Každodenní sušení posbíraného materiálu nás vždy na nějaký čas „vytlačilo“ z hotelového pokoje.


Obr. 7: Ukázka sečuánské kuchyně.


Obr. 8: Tradiční budhistické symboly nás provázely na každém kroku.