Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Od nepaměti se odborníci či jen lidé jevící zájem o danou oblast sdružovali ve spolcích a diskutovali, jak zlepšit situaci ve svém oboru a v celé společnosti. Tato tradice ve větších městech trvá, dokonce i s novými obory, jako je třeba ergoterapie, kterou můžete na Ostravské univerzitě od příštího akademického roku opět studovat a která s sebou přináší akci ERGOcafé.
ERGOcafé je cyklus odborných přednášek s rehabilitační a ergoterapeutickou tématikou pro členy multidisciplinárního zdravotnického týmu, studenty zdravotnických, pedagogických a sociálních oborů, ale i pro širokou veřejnost, zvláště pro lidi se zájmem o oblast léčebné rehabilitace nebo o případy potíží s pohybovým aparátem či s centrální nervovou soustavou. Součástí budou i praktické ukázky odborníků s mnohaletými zkušenostmi.
Cílem je mimo jiné předávat informace kolegům z jiných oborů, protože často neví, v jakých případech mohou s ergoterapeutem spolupracovat.
Akci pořádá spolek ERGOterapeuti všem, který se od března minulého roku snaží o zvýšení povědomí o této méně známé, ale velmi důležité disciplíně.
Prvním přednášejícím bude garantka oboru ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LF OU), dr. Kateřina Macháčková, která se jakožto odbornice s mnohaletými zkušenostmi podělí o svůj pohled na ergoterapii jako nedílnou součást léčebné rehabilitace. Dalším hostem pak bude Daniela Chválková, vyučující na ústavu rehabilitace LF OU a ergoterapeutka Domova Slunečnice Ostrava-Poruba s dlouholetou praxí.
Ostravské ERGOcafé se bude konat 28. 4. 2016 v klubu StudentOFF na ulici Reální 5 (areál Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Laťka je však nastavená vysoko, protože premiérové ERGOcafé se uskutečnilo již v březnu tohoto roku v Praze, kde byl Akademický klub 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy zaplněn až po strop.
My doufáme, že Ostrava nezůstane pozadu! Příjem kvalitních informací bude podpořen domácím cateringem, který od kávy až po něco dobrého na zub připraví samy členky spolku ERGOterapeuti všem.