Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Zdá se tedy, že jestliže dokážeme stanovit počet hmyzích herbivorů, pak bychom mohli zpřesnit dosavadní odhady počtu druhů organismů na planetě. Zákonitosti rozmístění druhového bohatství herbivorů na Zemi jsou však dost komplikované. Na jejich odhalení pracuje již od roku 1999 tým entomologů katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Entomologickým ústavem Akademie věd České republiky.  Za toto období učinili řadu zásadních objevů, které se jim podařilo publikovat v nejprestižnějších světových časopisech jako je Nature nebo Science.
V roce 2013 se jim podařilo ve spolupráci s Environmentálním centrem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity učinit další zásadní krok. Jako jeden z mála týmů na světě se pustili do studia hmyzu v korunách stromů a to zcela originálním způsobem: pomocí vysokozdvižné plošiny, která umožní sbírat ve výšce až 40 metrů. „Na rozdíl od jiných metod je možné získat nejen hmyz žijící volně na listech, ale také sbírat druhy, které vytvářejí hálky nebo tzv. miny, což jsou pobytové stopy hmyzu v přírodě. V loňském roce bylo takto “osbíráno” v průběhu čtyř týdnů 30 stromů v lužním lese na jižní Moravě, zkontrolováno více než 400 tisíc listů, ze kterých byly nasbírány tisíce kusů hmyzu“, přiblížil výsledky dosavadního výzkumu doc. Pavel Drozd, vedoucí katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Housenka martináče hrušňového. Foto: Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU.

Housenka martináče hrušňového. Foto: Katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU.


V roce 2014 bude tento unikátní výzkum v korunách stromů pokračovat díky nově získanému grantu “Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?” již pod hlavičkou nově vzniklé „Laboratoře potravních strategií hmyzu“, která funguje na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Výsledky budou srovnatelné s některými výzkumy v tropickém deštném lese, například s projektem Akademie věd České republiky na Papui-Nové Guneji, i v mírném pásmu a umožní tedy upřesnit znalosti o evoluci druhového bohatství hmyzu naší planety. Výzkum přinese také informace o rozmístění škůdců a jejich přirozených nepřátel v lese a měl by tedy pomoci i odborníkům na biologickou ochranu lesů.
Cesta do korun stromů: https://www.youtube.com/watch?v=gPfdoPdTw-4