Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Cyklus čtyř workshopů, na nichž se setkají studenti učitelství pro SŠ, oboroví didaktici a středoškolští učitelé sociálně-humanitních předmětů, navazuje na předchozí čtyřletou tradici.
V letošním roce se studenti zaměří na klíčové události a úseky moderních českých dějin (1918–1992) s ohledem na jejich využití ve středoškolské výuce. Snahou bude zhodnotit obraz historických mezníků v učebnicích dějepisu, české literatury a základů společenských věd a ověřit jeho výukový potenciál.
Paralelní tematická linie se bude vztahovat k obrazu moderních evropských dějin (jejich klíčových okamžiků), který se utváří prostřednictvím výuky cizích jazyků a k nim se vztahujících reálií.
Srdečně Vás zveme!