Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Průvodce na cestě za partnerstvím pro lidi s tělesným postižením, Setkání dvou generací –Domov pro seniory a děti z mateřské školy se navzájem inspirují, paletové posezení pro klienty Doléčovacího centra Renarkon, Fotbalové branky či výukové interaktivní hry pro děti z dětského domova, pronájem sportovní haly pro pravidelné vyžití obyvatel Domu na půl cesty, společná akce pro děti a pěstouny, sportovní den lidí s handicapem se zapojením veřejnosti.
To vše v těchto dnech připravují studenti Sociální práce na Fakultě sociálních studií.
Projektová výuka, která k takovým počinům dává příležitost je na FSS realizována již čtvrtým rokem. Jde o specifickou formu odborné praxe, která je realizována pro 1. A 2. ročník navazujícího studia Sociální práce v prezenční formě.
V 1.ročníku (letním semestru) mají studenti za úkol vytvořit tým 3-5 studentů a během praxe(6 hodin týdně, 13 výukových týdnů) vstoupit do vybrané organizace a zmapovat participativními metodami potřeby a   přání klientů organizace, navrhnout a popsat způsob (projekt) jakým tyto potřeby naplní. Obvykle jde o potřeby, službu, přání klientů, které organizace z důvodů časových, personálních, finančních a jiných není schopna zajistit ve své režii. Studenti se musí dohodnout jednak na formátu způsobu naplnění, ale také vyfundraisovat prostředky. Nemanipulují však v těchto případech s penězi, ale hledají zdroje personální, materiální, službu, kterou k realizaci projektu potřebují. Musí tedy jasně formulovat své cíle a smysl projektu těm, kteří by jim mohli s realizací pomoci. Jde tedy mimo jiné o hledání alternativních způsobů „financování“ jejich nápadu.
Podmínkou projektu je jeho udržitelnost a zapojování těch, kterých se projekt týká od jeho počátku. Tedy participovat s klienty a zástupci služby nejen ve fázi mapování, ale i samotné realizace.
V navazujícím semestru (2.ročník, zimní semestr) mají za úkol projekt zrealizovat a evaluovat navrženými evaluačními nástroji spolu se všemi aktéry(studentský tým, zástupci organizace-obvykle mentor praxe, klienti jako participanti celého procesu i příjemci výsledného projektu, dárci, partneři).
Studenti se tak učí v přímém kontaktu s uživateli sociálních služeb různého zaměření nejen tomu, jak samotný projekt nastavit, připravit a realizovat, ale především tomu, jak v tom všem dát dostatečný prostor pro zapojení klientů. Tak aby výsledek byl v jejich rukou, a ten kdo získá nové kompetence, nebyli jen studenti samotní. Jak to vypadá v praxi – no například tak, že pokud si děti z dětského domova přejí branky na fotbal jsou právě děti samotné, které vhodný typ branek vyhledávají, učí se oslovovat sponzory a poté v přímém kontaktu s nimi svůj požadavek obhájit, nebo se uživatelé přímo podílejí na tvorbě konkrétních výstupů-vyrábějí za podpory studentů paletový nábytek dle svých představ, provázejí lidi bez zkušenosti světem sportu pro tělesně postižené, senioři s dětmi připravují společné vystoupení a vyrábějí nástroje, které k tomu budou potřebovat. Zkrátka vše se děje ve spolupráci. Všichni tak svým obrovským nasazením dokazují, že mají větší potenciál, než si možná mnozí dokážeme představit a hlavně mají chuť jej aktivně využít. Jde jen o to dát jim bezpečný, trpělivý a tak akorát podporující prostor.
I když je taková práce náročná a vyžaduje velké nasazení studentů zejména ve chvílích většího napětí ať už v týmu nebo projektovém procesu samotném, dlouhodobě je projektová výuka studenty hodnocena jako jedna z nejužitečnějších příležitostí, které jim vzdělání na FSS nabídlo. Zpětně pak přicházejí z praxe a k velké radosti nás vyučujících říkají, že právě tyto zkušenosti byli rozhodující pro jejich výběrová řízení či rychlou orientaci v profesní praxi.
Veškeré projekty vyvrcholí závěrečným Projektovým dnem, který v letošním roce plánujeme na listopad. Tak nám držte palce, ať se našim plánům daří a sledujte nás i dále. Opět zde nebo na Fb FSS  https://www.facebook.com/FSS.OU/