Neurodegenerativní onemocnění jsou charakterizovány ztrátou funkce a progresivním zánikem specifických nervových buněk, reaktivním zmnožením glie a ukládáním proteinových depozit.

Patří zde například Alzheimerova demence, Parkinsonova nemoc, Wilsonova nemoc, Huntingtonova chorea, amyotrofická laterální skleróza nebo spinocerebelární ataxie.

Diagnostika je v současnosti složitá, především v časných stádiích onemocnění. Neurozobrazovací metody jako CT, MR, transkraniální sonografie, PET a SPECT patří spolu s klinickým, biochemickým a genetickým vyšetření k hlavním součástem diagnostického protokolu. K limitacím při hodnocení patologických nálezů na těchto metodách patří obtížnost zobrazení patologie specifických oblastí mozku s identifikací shodného místa na jednotlivých vyšetřovacích metodách a detekce patologie na jednotlivých neurozobrazovacích metodách.

Technika Fusion Imaging umožňuje v reálném čase zobrazit mozkové struktury a cévy pomocí různých fyzikálních principů – ultrazvuku, MR, CT nebo PET-CT.

Digitální analýza obrazu pak umožňuje semi-automatickou nebo automatickou detekci nitrolebních struktur s možností kvantitativního hodnocení struktury různých oblastí mozku.

Sledujte přednášku v úterý 15. března ve 13:30 on-line na stránkách Akademie věd ČR zde.

V přednášce budou prezentovány ukázky využití digitální analýzy obrazu u neurodegenerativních onemocnění.

Festival Týden mozku je součástí Brain Awareness Week, celosvětové kampaně, která má za cíl zvýšit povědomí o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Českou tradici festivalu odstartovat neurovědec Josef Syka v roce 1998 a veškeré informace o programu festivalu najdete na jejich webu.