Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dr. Eszter Kovács je v letošním roce již druhým hostem, který bude na naší univerzitě přednášet v rámci projektu konsorcia karpatských univerzit Collegium Carpathicum. Je nositelkou výzkumného grantu Bolyai poskytovaného Maďarskou akademií věd, externě vyučuje historii na Katolické univerzitě Petra Pázmánye v Budapešti a kromě toho působí jako výzkumná pracovnice v Széchényiho národní knihovně.
Na Katolické univerzitě Petra Pázmánye v Budapešti vystudovala historii a bohemistiku. K českému prostředí má proto velmi blízko a bude přednášet v češtině. Zaměřuje se na česko-uherské vztahy 16.–18. století a na Ostravské univerzitě povede k této problematice tři přednášky:

  • ve čtvrtek 21. února od 14:10 do 15:40 v místnosti G301

Kult českých světců v Uhrách v 16.18. století
Život svatých byl častým tématem ve výtvarném umění, v hudbě a také v literatuře. Mezi výtisky katolických tiskáren se nachází ve velkém počtu knížky a drobné výtisky z oblasti hagiografie a mezi nimi je několik ozdobených s kvalitními ilustracemi. Mezi ilustrovanými svatými najdeme i v Uhrách hodně českých patronů, světců a blahoslavených. Přednáška nabídne jejich krátký přehled, především podle díla Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia a také podle série obrazů svatých vydaných v trnavské tiskárně.

  • ve čtvrtek 21. února od 15:40 do 17:20 v místnosti G201

Česko-uherské vztahy v knižní kultuře v 16.18. století
Retrospektivní bibliografie je pro literární historiky vždy jedním ze základních pramenů. Pro české literární historiky je samozřejmě nejdůležitější česká národní bibliografie, avšak užitečné pro ně mohou být i publikace zahraniční. Ve své přednášce dr. Kovács ukáže, kdy a u kterých témat mohou studenti prakticky využít knižní a internetové databáze a publikace maďarské národní retrospektivní bibliografie 15.–18. století. Řeč bude i o maďarské národní knihovně, sbírkách a těch vzácných knihách a rukopisech, které mohou být zajímavé pro české badatele.

  • v pátek 22. února od 10:50 do 12:20 v místnosti G501

Zajímavé drobnosti z dějin česko-uherských vztahů v 16.18. století
Dějiny česko-uherských vztahů jsou velmi bohatým tématem. Přednáška se bude věnovat třem tématům z výzkumné práce dr. Kovács: dějiny prvního uměleckého překladu z češtiny do maďarštiny, česko-uherské souvislosti v jezuitském řádu do roku 1773 spolu se životem a dílem Řehoře Rumera a myšlenkám českých a maďarských autorů o osmanské expanzi.
Těšíme se na vaši účast.