Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.
Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování  zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.
Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN. Koho hledáme, co nabízíme a jak se stát Mladým delegátem do OSN najdete na webu České rady dětí a mládeže.
Pozor! Přihlášky se podávají jen do 11. června 2017!