Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Březen a duben jsou měsíce ve znamení studentských koncertů ať už absolventských, recitálů či polo-recitálů.
A protože to jsou často koncerty, které uzavírají několikaleté studium, rádi bychom i Vám dali na vědomí, že se těchto slavnostních událostí můžete také účastnit. Někteří ze studentů již působí v komorních souborech a své kolegy si tak na koncert přizvou, jiní zvolí repertoár pouze s klavírním doprovodem.
Převážně se koncerty konají v aule a komorním sále na ul. Českobratrská 16 v budově Fakulty sociálních studií.
Zde uvádíme přehled chystaných koncertů na březen s uvedením základních údajů. Pro více informací sledujte naše Facebookové stránky: https://www.facebook.com/fakultaumeni/
Stejně jako na všechny koncerty fakulty umění je i na tyto vstup volný.
3. 3. – Silvie Schelingerová – recitál – flétna – ze třídy Jana Ostrého – aula, ul. Českobratrská 16
3. 3. v 16:30 – Žofie Součková – Magisterský koncert – flétna – ze třídy Jana Ostrého – aula, ul. Českobratrská 16, FB událost: https://www.facebook.com/events/481158019266733/
17. 3. – Zdeněk Halata – absolventský koncert – trubka – ze třídy MgA. Nikolaose Grigoriadise – aula, ul. Českobratrská 16
20. 3. v 16:30 – Eva Blažková – bakalářský koncert – zpěv – ze třídy MgA. Veroniky Rovné – aula, ul. Českobratrská 16
23. 3.– Žaneta Grygarová – polorecitál – lesní roh – ze třídy MgA. Jindřicha Molingera – aula, ul. Českobratrská 16
24. 3. – Alžběta Kačmárová – bakalářský koncert – saxofon – ze třídy  Mgr. Zbigniewa Kalety, Dr. – aula, ul. Českobratrská 16
26.3. v 18:00 – ,00 hodin – Amaliya Abdurashidova – klavír – Komorní sál FU, ul. Českobratrská 16
 
Těšíme se na Vaší návštěvu!