Pedagogická fakulta Ostravské univerzity srdečně zve do prostor expozice Planetária Ostrava, kde opět po roce na Den učitelů připravila výstavu svých prací na téma „kosmické smetiště“. Expozice reaguje na globální problém a množství vysloužilých družic na oběžné dráze.

Studenti učitelství zpracovali pod vedením doktora Jana Vaňka, doktora Václava Tvarůžky, Xenie Obšilové a Jany Šindlerové předměty, které nazvali jako „kosmické smetí“, což je označení pro tisíce úlomků nefunkčních družic a dalších těles vypuštěných lidmi do vesmíru.

Tyto objekty se stávají se svým množstvím a hustotou hrozbou pro nově vypouštěné družice a lodě s kosmonauty. Návštěvníci uvidí v expozici i družice s vesmírnými teleskopy či se zvláštními systémy komunikace a brzy zjistí, že mnohé části exponátů byly součástí národních kuchyní, domácích dílen kutilů a pokročilých systémů IT.

Tento fenomén zdůrazňuje skutečnost, že studenti učitelství se věnují i futuristickým a vesmírným tématům. Předměty mají nejen originální funkci, ale také humor a pedagogický přesah, který studenty a následně i žáky vede k vlastní tvořivosti.