Nejméně na tři roky má Akademický senát Ostravské univerzity nové předsednictvo: na začátku června se poprvé sešel takzvaný velký senát v nové podobě, aby si zvolil vedení. Roli předsedy AS OU bude v letech 2024–2027 plnit Tomáš Drobík z Přírodovědecké fakulty OU.

„V roli předsedy chci samozřejmě navázat na předchozí fungování této instituce a ve spolupráci se senátorkami a senátory přinést do celouniverzitní debaty a principů fungování nové impulsy. Zejména je mým cílem úspěšně provést tento vrcholný orgán univerzity velmi důležitým obdobím, kdy na jednání přijdou agendy strategického záměru, změny v metodice rozpočtu či série změn klíčových univerzitních předpisů i v souvislosti s připravovanou novelou vysokoškolského zákona. A tento senát bude volit v průběhu funkčního období rektora”, popsal svoji vizi nově zvolený předseda Akademického senátu Ostravské univerzity. V nejužším vedení bude nadále spolupracovat s Ivou Tichou z Fakulty sociálních studií OU, která se z pozice předsedkyně přesouvá do role místopředsedkyně AS OU za komoru akademických pracovníků. Místopředsedkyní za studentskou komoru se pak stala Jana Hájková z Filozofické fakulty OU.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán Ostravské univerzity. Senátoři a senátorky reprezentují rovnoměrně jednotlivé fakulty, třetinu míst v něm mají studující a dvě třetiny akademici. Členové senátu rozhodují o zásadních záležitostech, které se týkají každodenního provozu univerzity, projednávají například změny ve zkušebním řádu nebo schvalují rozpočet.

Nové předsednictvo si Akademický senát zvolil na svém prvním řádném zasedání na začátku června. Tomáš Drobík nahrazuje v čele AS OU Ivu Tichou, která bude ve vedení pokračovat v roli místopředsedkyně. Místo Lukáše Slováka za studentskou komoru pak zaujme Jana Hájková.