Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve středu 21. května 2014 proběhla na katedře hudební výchovy PdF OU pozoruhodná přednáška, kterou vedla spolu s následujícím tanečním workshopem s výukou vybraných barokních tanců Prof. Mgr. Helena Kazárová, Ph.D. Akce byla realizována v rámci řešení projektu IRP 201430 (Institucionálního plánu pro rok 2014) Barokní konstanty – sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka.
Profesorka Helena Kazárová je vynikající taneční historička a publicistka, působící současně i jako režisérka, choreografka a pedagožka (mj. TF AMU Praha). Specializuje se zejména na pohybovou kulturu minulých staletí, a to jak prakticky (rekonstrukce a „revitalizace“ historických tanců podle zápisů a popisů, choreografie a pohybová kultura ve stylu vybrané epochy, pedagogické působení), tak i teoreticky. Jejím oborem je též taneční estetika a teorie tance. Je velmi aktivní nejen v oblasti pedagogické, resp. akademické, ale rovněž na poli odborném a publikačním (např. mimořádné monografie Barokní taneční formy a Barokní balet ve střední Evropě).
Foto
Poutavým a erudovaným způsobem ozřejmila cca čtyřem desítkám účastníků přednášky a workshopu specifika barokního pohybového vyjadřování, a to nejen v rámci akcentovaných tanců. Jedinečnost celého setkání s profesorkou Kazárovou však tkvělo nejen ve vysoké odborné úrovni přednášky s vizuálními i tělesnými demonstracemi, ale především v možnosti blízkého činnostního sblížení s osobností originální, tvořivou, vřelou a v tom nejlepším slova smyslu uměním a tancem okouzlenou.
Foto1 Foto2