Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Bohemikem při Ústavu slavistiky na univerzitě v Řezně nově zpracoval Encyklopedický slovník češtiny z roku 2002 a nyní vychází jeho rozšířená verze Nový encyklopedický slovník češtiny. Novinkou však je jeho elektronická podoba, kterou zájemci o lingvistiku a bohemistiku naleznou na adrese http://www.czechency.org/slovnik/.
V této rozšířené verzi autoři reagují na neustálý vývoj jazykovědné bohemistiky, vznikla tak celá řada nových hesel z oblasti počítačové lingvistiky, matematické lingvistiky, kognitivní lingvistiky, psycholingvistiky, kontaktové lingvistiky či sociolingvistiky a analýzy diskurzu.
Mnoho hesel z předchozího slovníku tak bylo aktualizováno a rozšířeno, nový slovník čítá na 1568 hesel a přes 7000 lingvistických termínů. Je tak vynikající pomůckou pro zainteresované laiky, odborníky i studenty bohemistiky, pro něž je slovník především určen. Slovník však bude mít i svou tištěnou podobu, která vychází 15. 2. 2017.
Na přípravě slovníku se podílelo 191 autorů, z toho  přes 40 renomovaných zahraničních jazykovědců z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Ruska, Velké Británie, USA, Francie, Itálie, Norska, Švédska či Belgie. Za Ostravskou univerzitu se do projektu zapojili akademičtí pracovníci katedry českého jazyka doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Radek Čech, Ph.D. a Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Vznik slovníku umožnila Grantová agentura České republiky a o jeho elektronickou podobu se zasloužil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Editory slovníku jsou prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula a prof. PhDr. Jana Pleskalová.