Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V pondělí 12. května 2014 proběhla na půdě katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity výjimečná pohostinská přednáška Mgr. Tomáše Hanzlíka, Ph.D.
Tomáš Hanzlík je mimo jiné zakladatelem a uměleckým vedoucím Ensemble Damian a impresáriem kočovného divadla Theatrum Schrattenbach. V roce 1998 založil v Olomouci hudební festival BAROKO, který se soustavně zaměřuje na uvádění novodobých premiér neznámých děl. Je publicistou, pedagogem a skladatelem, který programově využívá české i latinské texty piaristů při kompozici řady svých vlastních děl. Od roku 1993 navíc pravidelně koncertuje jako dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje. S Ensemble Damian uvádí vedle staré hudby a vlastních děl také soudobé autory z minimalistického okruhu. Svůj vlastní skladatelský styl Hanzlík označuje jako „neobarokní minimalismus“, charakteristický zacyklením historizujících harmonických a melodických fragmentů.
Ostravská přednáška byla věnována hudebnímu baroku jako inspirátoru soudobého kompozičního uvažování ve stylu kombinujícím a syntetizujícím neoklasické, resp. neobarokní a minimalistické impulsy. Doktor Hanzlík komentoval řadu svých vlastních skladeb na základě práce s partiturami i se znějící hudbou v podobě pozoruhodných video záznamů, včetně velmi úspěšného nastudování opery Yta innocens (Nevinná Yta) v pražském Národním divadle (projekt Bušení na železnou oponu, 2004). V diskusi rovněž prezentoval aktivity aktuálně připravovaného ročníku hudebního festivalu Olomoucké hudební slavnosti (červen a červenec 2014).
Přednáška byla realizována jako součást řešení projektu IRP 201430 (Institucionálního plánu pro rok 2014) Barokní konstanty – sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka.