Ostravská univerzita je třetí univerzitou na světě, která bude hostit výstavu tklivých dětských kreseb o válečné realitě všedních dní, které v roce 1944 – 1945 denně malovala desetiletá děvčata v obci Seta v Japonsku. 38 z těchto 192 děl bude k vidění od 15. února 2016 do 8. dubna 2016 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (PdF OU). Kurátorem této výstavy v Ostravě je dr. Ondřej Vorel, vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Vernisáž výstavy, kterou připravila kulturní antropoložka Anna Fraserová (původem Češka žijící ve Velké Británii), se bude konat 15. února 2016 v 15.30 hodin na děkanátu PdF OU (Mlýnská 5) a bude spojená s přednáškou docenta Jana Sýkory, vedoucího Ústavu Dálného východu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zdařilé akvarelové malůvky zachycují každodenní realitu dětí ve škole – od vyučovacích hodin přes útěk do krytu nebo nácvik úklidu po bombardování, až po jejich víru v to, že papírové čepice, které mají na sobě na úvodním obrázku pozvánky, je ochrání před všudypřítomným bombardováním.

Díky dr. Vorlovi se nám podařilo také získat příběh autorky výstavy, Anny Fraserové. Přečtěte si, jak se Češka žijící v Británii dostala k tak ojedinělé a vzácné sbírce.

Pracovala jsem v japonských lázních, kde jsem dělala výzkum o využívání přírodních horkých pramenů v lékařství.  Jedním z pacientů v lázeňské nemocnici byl bývalý zahraniční korespondent ‘Asahi Shinbun’ (největší japonské noviny), který mě požádal, jestli bych mu mohla pomoci s přípravou přednášky v angličtině.  A námětem tépřednášky měl být právě tento deník.  
Mně bylo okamžitě jasné, že text i kresby představují unikátní dokument, který by měl být dostupný veřejnosti. Válečných deníků existuje mnoho, ale dětských je méně. Tento deník je zvláštní tím, že spojuje text a grafiku, ta kombinace dovolí daleko lepší vyjádření dětských pocitů. 

Originál kreslený sedmi děvčaty v letech 1944 – 1945 na japonském ručně dělaném papíře je dnes uložen v historickém muzeu ve městě Otsu, kde k němu nemá nikdo přístup. Jediné, co je dosažitelné, jsou elektronické verše všech těch 192 dnů, ze kterých se ten deník skládá. 
Začala jsem vyjednávat s tím novinářem i s ředitelem muzea o povolení k překladu do angličtiny i k vystaveni pro obeckou veřejnost.
V roce 2014 se mi podařilo získat stipendium na cestu do Japonska, kde jsem měsíc žila ve vesničce Seta. Tam jsem se setkala i se čtyřmi z autorek tohoto deníku, které ještě dnes žijí tam, kde chodily do školy. Strávily jsme spolu mnoho dnů, kdy ony mně vyprávěly o jejich válečných zkušenostech a o tom, jak ne všechno, co napsaly, bylo korektní. Už ve svých deseti letech si byly vědomy toho, že nemohou říct, co si myslí, ale co se od nich očekává. 

Po návratu z Japonska jsem přeložila reprezentativní část toho deníku, anotovala ji historickým vysvětlením a na podzim 2014 jsem uspořádala první výstavu této sbírky výstavu ve Wolfson College v Oxfordu,” řekla Anna Fraserová pro OU@LIVE.
Výstavu pořádá Galerie STUDENT Ostravské univerzity, katedra výtvarné výchovy PdF OU, Ústav Dálného východu FF UK Praha ve spolupráci s Historickým muzeem v Ócu (Japonsko) a Oxford Brookes University (Velká Británie). K vidění bude od vernisáže až do 8. dubna 2016.

Ukázky obrázků z archivu Anny Fraser: