Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ruší s platností od 11. března prezenční přítomnost studentů na výuce.

Aktuální informace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu sledujte na webu univerzity

Pro studenty:

 • zakazuje se osobní přítomnost všech studentů ve všech budovách OU (na prezenční výuce, v laboratořích, zkouškách, dalších mimostudijních aktivitách, konzultacích apod.)
 • studenti se budou řídit pokyny jednotlivých vyučujících z hlediska samostudia a jiných forem výuky
 • ruší se veškeré praxe
 • komunikace se všemi zaměstnanci univerzity se musí odehrávat dálkovou formou (mail, telefony, skype, atd.)

Pro akademické pracovníky:

 • akademičtí pracovníci zadají studentům úkoly pro samostudium
 • tam, kde je to možné, zvolí režim práce z domova
 • zrušit zahraniční pracovní cesty do rizikových zemí
 • omezit ostatní pracovní cesty na ty nezbytné z pohledu pracovních závazků

Pro neakademické zaměstnance:

 • s ohledem na pracovní zařazení a po domluvě s nadřízeným vedoucím zváží práci z domova
 • zrušit zahraniční pracovní cesty do rizikových zemí
 • omezit ostatní pracovní cesty s výjimkou neodkladných cest

Další opatření:

 • univerzitní knihovna a její studovny budou v omezeném provozu: uzavírají se pro návštěvy studentů a veřejnosti (pro potřeby akademických a vědeckých zaměstnanců zůstávají služby studoven a knihovny v provozu)
 • ruší se veškeré akademické obřady
 • ruší se prezenční zasedání všech univerzitních i fakultních samosprávných orgánů (akademický senát, vědecká rada)
 • ruší se veškeré univerzitní akce s účastí nad 100 osob
 • ruší se veškeré příjezdy osob z rizikových zemí (zodpovědné osoby o tomto opatření informují bezodkladně dotčené osoby)
 • doporučuje se zvážit omezení příjezdů osob i z ostatních zemí

Koleje:

 • zakazuje se vstup na koleje neubytovaným studentům
 • o speciálním režimu na kolejích budou informování ubytování zvláštní zprávou

Základem je samozřejmě dodržování všech preventivních opatření z hlediska zabránění šíření koronavirové infekce! V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na mail info@osu.cz .