Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 12. listopadu se vítkovický Gong stal již počtvrté dějištěm Akademického dne Ostravské univerzity, který v letošním roce oslavoval především demokratické hodnoty, roli studentů ve společnosti, a připomněl 30 let od sametové revoluce.
Rektor Jan Lata opět ocenil talentované osobnosti z řad studentů i akademiků Ostravské univerzity za významný přínos pro vědu, vzdělání, kulturu i společnost. Cena rektora byla mimořádně udělena i českému spisovateli, publicistovi a historikovi Petru Pithartovi a polskému  publicistovi a historikovi Adamovi Michnikovi, a to za zásluhy spojené s rozvojem porevoluční společnosti, mezinárodní spolupráce a demokratických principů.
Celým slavnostním odpolednem doprovázel Orchestr Fakulty umění Ostravské univerzity, v jehož podání zaznělo komponované dílo ze „zakázaných skladeb“ pod vedením vynikajícího dirigenta Vladimíra Popelky. Nechyběly ani písně neodmyslitelně spojené se zrodem demokratického státu – Modlitba pro Martu či Anděl od Karla Kryla. Vrcholem letošního Akademického dne bylo představení unikátního projektu Ostravské univerzity, v rámci něhož vznikly tři video příběhy reflektující nepostradatelnost svobody a absurdity totalitního režimu. Hlavní role ztvárnili význační ostravští herci a naši nadaní studenti.
Cenu rektora na Akademickém dni Ostravské univerzity získali:
Mgr. et. Mgr. Martin Bartas – Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů OU

RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. – Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků OU do 35 let

PhDr. Martin Kajzar, Ph.D. Cena rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou a uměleckou činnost akademických pracovníků OU do 35 let

prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. Cena rektora za vynikající dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků OU

doc. ThDr. Tomáš Novotný – Cena rektora za vynikající dlouhodobou vzdělávací činnost pro OU

SOVA – studentská organizace vědeckých aktivit – Cena rektora za významnou činnost studentů OU pro občanskou společnost