Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tolik je nás mezi námi, kolik nás vyšlo ze škol a z akademií sotva se stínem nějakého opravdovějšího vzdělání! Jedním z mnohých tisíců jsem také já, ubohý človíček, jemuž nejpříjemnější jaro celého života, kvetoucí léta mládí, strávená školskými tlachy, byla bídně zmařena. Ach kolikrát, když mi bylo dopřáno lépe vidět, vzpomínka na zmařený věk mi vyloudila z prsou vzdechy, z očí slzy a v srdci bolest! /J. A. K. – Velká didaktika (1657)/
J. A. Komenský: Orbis Pictus
Na prvním, březnovém setkání jsme se bavili o schopnosti komunikovat v trojúhelníku „učitel – student – rodič“, o tzv. zdravých školách, jejichž některé rady jako by vypadly z manuálu pro boj s teroristy (např. 3. Dodržujte slovo! Dáte-li dítěti trest (třeba za porušení nějakého pravidla), trvejte na jeho dodržení a splnění. V žádném případě neustupujte, nepromíjejte. I sebemenší děti dovedou využít naší slabosti, dokážou být schopnými lháři a manipulátory. nebo 7. Vždy stůjte za učitelem. Dejte najevo, že školu respektujete. Uslyší-li od Vás kritiku učitele, neočekávejte, že ho bude brát vážně, a nedivte se, když bude docházet ke konfliktům a Vaše dítě bude drzé. Vaše předchozí chování je spouštěčem a brzy můžete mít problémy s jeho chováním i Vy.), o různých desaterech, která většinu dětí diskvalifikují již před začátkem školní docházky atd.
Další setkání připravujeme na středu 13. května (16.00–18.00), naším hostem bude ředitel Wichterlova gymnázia Mgr. Jan Netolička a budeme se věnovat možnostem smysluplného využívání techniky při výuce humanitních předmětů.
Pokud Vás zaujala idea klubu či aktuální téma, přihlaste se, prosím, na adrese martin.tomasek@osu.cz.