Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

O víkendu 6. – 8. dubna 2018 se v Ostravě uskutečnilo historicky 1. Setkání studentských lékařských spolků ČR a SR, uspořádán pod taktovkou Československého spolku mediků. Delegáti ze všech koutů České a Slovenské republiky přijeli v pátek odpoledne a byli ubytovaní na vysokoškolských kolejích Jana Opletala. Rozhovory o fungování i spolupráci, vzájemná inspirace, kamarádská atmosféra a mnoho zábavy – takto bychom mohli shrnout celý rychle ubíhající první večer. Všichni delegáti navíc obdrželi krásné uvítací balíčky s upomínkovými předměty od Lékařské fakulty OU, Ostravské univerzity a Československého spolku mediků.
V sobotu byli delegáti slavnostně uvítáni krásnými proslovy pana děkana, doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. a rovněž paní proděkankou, paní Mgr. Ivonou Závackou, Ph.D. Následovala prohlídka lékařské fakulty, která hosty nadchla nejen špičkovým vybavením, moderními pomůckami a samotným prostředím, ale i koncepcí výuky a přístupu ke studentům. Dále následovala návštěva Vítkovické nemocnice, kde studentům nejdříve pan ředitel MUDr. Stanislav Jackanin přiblížil fungování nemocnice a poté postupně primáři vybraných oddělení odprezentovali studentům svá oddělení. Následně dostali studenti možnost projít jednotlivá oddělení, čehož všichni nadšeně využili až natolik, že část odpoledního programu musela být z časových důvodů zrušena.
1.Setkání studentských lékařských spolků ČR a SR se stalo mimořádně úspěšným zahájením nové úrovně spolupráce, ale také tradice setkávání, z které si hosté odvážely z Ostravy nejen krásné dárky, ale také plno dojmů, nových kamarádů a poznání, že i tak mladá lékařská fakulta, jako je v Ostravě, může svým zázemím, vybaveností a spoluprací s nemocnicemi předčit i ty už dávno zavedené.
Velké díky patří sponzorům, bez nichž by se toto setkání nemohlo nikdy uskutečnit, a to Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Vítkovické nemocnici, ale také všem hostům, kteří na naši fakultu i přes počáteční předsudky zavítali, a v neposlední řadě také obětavému organizačnímu týmu ČSSM.