Již v pořadí třetí koncert v rámci oslav 30 let od vzniku Ostravské univerzity a hudební části Fakulty umění se uskuteční 31. března v 17 hodin v Aule Ostravské univerzity. Klarinetové legendě docentu Valtru Vítkovi přijde pogratulovat bezmála 20 interpretů. Dramaturgii koncertu si tentokráte vzala pod patronát Katedra dechových nástrojů, jejíž pedagogové také na koncertu vystoupí. Doplní je rovněž studenti a také absolventi klarinetové třídy docenta Vítka.

Program: Robert Schumann, Gabriel Fauré, André Waignain, Astor Piazzolla, George Gershwin, Henri Mancini, Jaroslav Ježek, Aleš Pavlorek

Koncert se již tradičně uskuteční v Aule Ostravské univerzity (Českobratrská 16) a po koncertu pozveme návštěvníky na malé občerstvení.

Vstup na koncert je volný, rezervace není nutná.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Nezapomeňte na facebookové události označit, že se koncertu zúčastníte.

Docent Valter VÍTEK

Klarinetová legenda a emeritní ostravský pedagog doc. Valter Vítek studoval hru na klarinet u Jana Krčka na Vyšší hudebně-pedagogické škole v Ostravě (1953–58) a u Františka Horáka a Vladimíra Říhy na JAMU v Brně (1959–64). V letech  1958–86 působil jako  sóloklarinetista Janáčkovy filharmonie Ostrava. S velkou láskou se věnoval také pedagogické činnosti. V období 1966–92 vyučoval hru na klarinet na konzervatoři v Ostravě, v letech 1979–98 rovněž na katedře dechových a bicích nástrojů Hudební fakulty JAMU v Brně (kde se habilitoval; docent od roku 1988). Zde zaznamenal pedagogické úspěchy s několika žáky (Jaroslav Marek, Břetislav Winkler, Emil Drápela, Milan Polák, Zdeněk Drholecký, Jiří Masný). Od roku 1991 vyučoval na Ostravské univerzitě (1991–2001 na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty, od roku 2001 na Institutu pro umělecká studia). Mezi jeho nejúspěšnější absolventy zde patří Zbigniew Kaleta, Igor Františák a Jana Puzoňová. Je pravidelně zván do porot celostátních i mezinárodních soutěží (1992 Concertino Praga, 2002 Pražské jaro).

V roce 1961 získal první cenu v Celostátní soutěži ve hře na klarinet v Bratislavě a o rok později (1962) se stal laureátem a držitelem stříbrné medaile na Mezinárodní soutěži v Helsinkách. Vystoupil na mnoha koncertech u nás i v zahraničí jako sólista s Komorním orchestrem Leoše Janáčka  a jako zakládající člen komorního ansámblu Musici Moravienses Ostrava (např. Polsko, Slovensko, Německo, Norsko, Švédsko, Rakousko, Argentina). V letech 1976 a 1986 vystoupil jako sólista na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Na svých koncertech uváděl repertoár, obsahující skladby všech stylových období, významné místo v něm zaujímala díla, která premiéroval: Milan Báchorek: Epigramy pro klarinet sólo, Tři věty, Michal Zenkl: Sonáta pro klarinet a klavír, Eduard Dřízga: Sonáta pro klarinet a klavír, Jaromír Podešva: Sonatina pro klarinet a klavír, Kvartet pro housle, klarinet, violoncello a klavír, Klarinetový kvintet,  Pavel Čotek: Pět malých vět pro klarinet a klavír, Vladimír Svatoš: Pět bagatel, Kvartet, Jan Vrána: Tři invence pro klarinet a klavír, Evžen Zámečník: Duo pro klarinet a housle, Jaromír Dadák: Trio, Kvartet, Lubomír Železný: Kvintet pro dvoje housle, klarinet, violu a violoncello.

Jako sólista i člen komorních souborů natočil velkou řadu skladeb pro rozhlas, televizi a pro gramofonové firmy Supraphon a Panton. Taktéž natáčel pro švédský, norský a německý rozhlas.