Volba fakultního akademického senátu rozhodla o kandidátovi na děkana Lékařské fakulty, je jím současný děkan Rastislav Maďar, který by tak pokračoval ve svém druhém funkčním období. Rastislav Maďar získal v prvním kole volby všech 13 hlasů od přítomných senátorek a senátorů. Návrh bude postoupen rektorovi Ostravské univerzity Petru Kopeckému, který by měl děkana jmenovat do funkce na podzim.

„Děkuji akademickému senátu za důvěru a silný mandát. Existence lékařské fakulty v Moravskoslezském kraji je pro náš region životně důležitá a já se těším, že ji budeme i nadále společně rozvíjet,“ řekl krátce po svém zvolení děkan Rastislav Maďar.

Existence lékařské fakulty v Moravskoslezském kraji je pro náš region životně důležitá a já se těším, že ji budeme i nadále společně rozvíjet.

Rastislav Maďar působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity od roku 2017, kdy se stal vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Předtím na fakultě působil v letech 2005 až 2009, to je v období, kdy byla Fakultou zdravotnických studií ještě bez studijního programu všeobecné lékařství. Po jmenování rektorem bude moci vést Lékařskou fakultu až do podzimu roku 2028, půjde už o jeho druhé funkční období.

Poprvé ho akademický senát zvolil novým děkanem v říjnu 2020, kdy se fakulta nacházela ve velmi obtížné situaci a nemohla přijímat ke studiu nové studenty medicíny. Národní akreditační úřad fakultě vytýkal její personální složení z hlediska věku, pracovních úvazků i kvalifikace vyučujících. Pod jeho vedením se ale nakonec fakultě podařilo akreditaci získat.

Je to výsledek kolektivní práce, a navíc jsme akreditováni společně s naší fakultní nemocnicí. Úspěchy tedy můžeme dosahovat jen jako dobře fungující a vzájemně se doplňující celek.

„Bylo nutné uklidnit napjatou situace a zaměřit se na co nejrychlejší růst pro akreditaci významných, a tím pádem ostře sledovaných, ukazatelů. Jsem rád, že se nám to podařilo, a k tomu navíc nastavit vitálně důležitý systém a nezbytné procesy tak, aby se fakulta už nikdy v budoucnu do podobných problémů nedostala. Použití množného čísla je na místě, protože je to výsledek kolektivní práce, a navíc jsme akreditováni společně s naší fakultní nemocnicí. Úspěchy tedy můžeme dosahovat jen jako dobře fungující a vzájemně se doplňující celek,“ vysvětluje děkan Rastislav Maďar.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala mimo jiné akreditaci General Medicine a mohla tak ke studiu medicíny začít přijímat i studenty ze zahraničí. Před dvěma lety otevřela také moderní simulační centrum, druhé svého druhu v České republice. A v loňském roce se jí podařilo úspěšně akreditovat žádaný obor zubního lékařství. Mnohem intenzivněji se zaměřila také na rozvoj vědecko-výzkumných projektů.