Milé doktorandky a doktorandi, opět jsme pro vás otevřeli možnost vyrazit v příštím akademickém roce do dálných koutů světa! Program VIA PhD je určený studentům doktorského stupně studia Ostravské univerzity pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž na univerzitách a institucích mimo programové země Erasmus+. Můžete si zvolit univerzitu či instituci kdekoli ve světě a OU vám prostřednictvím stipendia uhradí až 90 % předpokládaných nákladů.

Když jste se hlásila do programu VIA Ph.D, zkoušela jste štěstí, nebo jste věřila, že v přijímacím řízení uspějete?

Řekla bych, že jsem doufala a snad i trochu věřila, že to vyjde. Rozhodně jsem výběrové řízení nebrala jenom jako jeden z pokusů. Zároveň to však byla vzhledem k ročníku mého doktorského studia poslední možnost, kdy jsem se mohla o výjezd přes VIA PhD ucházet. Ačkoliv situace kolem cestovních a pracovních omezení z důvodu COVID-19 nebyla úplně ideální, a už vůbec ne směrem do USA, řekla jsem si, že to může být moje poslední šance, kdy se o podobný studentský výjezd do Spojených států pokusit. A vyšlo to! 😊

Absolvovala jste dříve nějaký jiný výjezd? Jak jste se připravovala na tento výjezd?

Během mých studií jsem už tříkrát do USA vyjela. Nijak speciálně jsem se tedy na výjezd nepřipravovala, ale musela jsem zažádat o víza a projít ne úplně triviálním administrativním procesem na ambasádě a na zdejší univerzitě. V tomto ohledu jsem rozhodně ocenila svoje předchozí zkušenosti ze zahraničních pobytů.

Co jste čekala, že vám přinese účast na výjezdu VIA Ph.D?

V rámci výjezdu jsem měla dva hlavní výzkumné cíle. Tím prvním je navázat a utužit dlouhodobou spolupráci se zdejším pracovištěm, zvýšit zde povědomí o našem projektu HAIE a pracovišti a snad i nadchnout zdejší kolegy pro naše data a výzkumné směřování. Je velmi příjemné vidět, že i američtí kolegové vnímají naše data z projektu jako unikátní datový soubor s velkým potenciálem a mají zájem na analýzách spolupracovat. Druhým a neméně důležitým cílem je získat povědomí o konkrétních typech analýz, které můžu využít pro zodpovězení mých výzkumných otázek, a některé tyto analýzy provést a zpracovat do podoby odborných publikací.

Co bylo v celém procesu nejsložitější (od přihlášky po první týdny na nové univerzitě)?

Nejsložitější ze stran plánování a formalit mi přišla asi žádost o víza a s tím související standardizovaný proces na zdejší univerzitě. Na to je opravdu dobré si nechat dostatek času. Vždycky se vynořila nějaká další věc, jako třeba povinnost doložení úrovně angličtiny, se kterou člověk dopředu nepočítal. Obecně pro mě byla ale nejtěžší ta nejistota, jestli výjezd dopadne, jestli získám víza, jestli získám výjimku pro vstup do země, jestli seženu na poslední chvíli ubytování, jestli se nezmění před odletem podmínky vstupu, jestli mě na imigračním ve Washingtonu D.C. pustí do země. Poté, co jsem dorazila na PennState už se všechno docela uklidnilo. Zařizování a zvykání si bylo samozřejmě hodně, ale už jsem věděla, že to nejtěžší – dostat se sem – jsem zvládla.

Jak trávíte volný čas v USA? Objevila jste třeba nové záliby?

Už jsem stihla výlet do New York City (mimo jiné) na parlamentní volby na českém konzulátu, navštívit sestru, co žije v Baltimoru, jet na víkendový výlet na horská kola do oblasti Hunter Mountain ve státě New York. Podařilo se mi tu úplnou náhodou na Facebooku najít tu nejlepší komunitu pohodových bikerů na horských kolech, kteří mají pravidelné vyjížďky v týdnu i o víkendech. Takže spoustu volného času trávím v sedle horského kola, které mi jeden člen skupiny zapůjčil na celou dobu pobytu. Terény jsou tu oproti našim lesům extrémně kamenité, ale nádherné.

Přináší vám pobyt v USA něco, co jste nečekala?

Rozhodně skvělou outdoorovou komunitu a nová přátelství. Podařilo se zapadnout do té nejlepší bikerské „rodiny“ a jsem za to nesmírně vděčná.

Co byste ráda vzkázala, těm kdo uvažují o účasti na VIA Ph.D?

Pojďte do toho, stojí to za to! Zkušenosti ze zahraničí, jiného prostředí a univerzity jsou opravdu k nezaplacení. Z vlastních zkušeností bych pak studentům, kteří výjezd přes VIA PhD zvažují, doporučila s plánováním začít včas a co nejvíce si předem vyjasnit cíle a program projektu se zahraniční univerzitou a supervizorem, aby byl samotný průběh pobytu co nejhladší a mohli se opravdu věnovat svému výzkumu nebo studiu.

Pokud tak jako Lenka chcete vyjet na zahraniční univerzitu či instituci a obohatit svůj doktorský výzkum, můžete posílat své přihlášky na VIA PhD až do 1. června 2022 do 12:00. K podání přihlášky stačí pozvání tutora ze zahraniční instituce nebo sken oficiálního akceptačního dopisu, váš životopis, studijní výsledky za uplynulý semestr, podrobné informace o vámi zvolené instituci a přibližné vyčíslení potřebných financí. Délka studijního pobytu či stáže je min. 60 a max. 180 dní s uskutečněním výjezdu v následujícím AR 2022/2023 v období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.

Podmínkou pro uchazeče je minimální úroveň angličtiny B1. Uchazeče následně čeká ústní pohovor s výběrovou komisí, která bude posuzovat i odůvodnění a potenciální přínos zvolené mobility jak pro domovskou instituci, tak i pro samotného studenta. Všechny potřebné doplňující informace včetně přihlášky naleznete v Portálu v sekci Pro studenty. V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat Annu Grocholovou z Centra mezinárodní spolupráce OU (na e-mailu anna.grocholova@osu.cz), která ráda zodpoví jakékoli otázky.