Více než 50 účastníku z řad profesorů a studentů z různých koutů Evropy dorazilo osobně na 16. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce, která proběhla ve dnech 11.–14. dubna 2023 v Ostravě na půdě Fakulty sociálních studií OU. Na tuto konferenci pro mladé, začínající vědce a vědkyně přijel dokonce jeden účastník až z dalekého Nepálu.

Celkem jsme měli během tří dnů možnost slyšet příspěvky od 16 účastníků, jednalo se o studenty z Velké Británie, Španělska, Německa, Polska i České republiky. Pro tři studentky doktorského studia na univerzitě Gandhigram Rural Institut v Indii a jejich školitelku prof. Hilarii Soundari jsme připravili také jeden dopolední online blok.

Co bylo na programu jarní školy?

Odborný program byl primárně věnován příspěvkům studentů týkajících se jejich disertačních a diplomových prací a diskuzím se zahraničními i českými experty. Příspěvky byly z různých oblastí sociální práce, týkaly se například sociální práce s rodinou nebo s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Jednotlivé příspěvky přitom na témata výzkumu nahlížely optikou současného i historického diskurzu.

Součástí odborného programu byla i přednáška významného profesora v oblasti sociální práce z britské University of Hertfordshire profesora Briana Littlechilda. Ve své přednášce s názvem „Social Work and Social Work Research: How well do our Research Questions, Methods and Findings Contribute to Improvements in Policies and Practices – and who Judges these Things, how?“ se věnoval klíčovým znakům metodologie výzkumu v sociální práci a zároveň hodnotám sociálních pracovníků a jejich vlivu na realizaci samotného výzkumu. Profesor Littlechild se během své přednášky pokoušel nalézt odpovědi na otázky „Jak postupovat, abychom tyto hodnoty co nejlépe reflektovali a abychom dostáli svých cílů z hlediska lidských práv a potřeb uživatelů služeb sociální práce a pečovatelů?“ nebo „Jak změříme, zda to, co děláme, a způsob, jakým to děláme, má hodnotu – a z čí perspektivy?“.

Doktorka Izabela Kamińska-Jatczak z polské univerzity v Lodži si pro účastníky připravila velmi zajímavý metodologický workshop s názvem „PhotoVoice in Social Work Research“. PhotoVoice představuje jednu z oblíbených technik participativního výzkumu, ke které jsou přizváni (nejen) lidé ohrožení sociálním vyloučením a/nebo sociálně vyloučení. Během workshopu byla účastníkům tato technika představena spolu s příklady dobré praxe a osobními zkušenostmi lektorky. Posluchači probírali proces konstrukce výzkumných materiálů s využitím této techniky. Cílem workshopu bylo zaujmout jak zájemce o participativní akční výzkum v sociální práci, tak i ty hledající aktivity na pomezí sociální práce a umění, či výzkumné aktivity podporující společenskou odezvu a změnu.

World Café – vzájemná diskuze o důležitých tématech

Díky docentce Kateřině Mikulcové z Fakulty sociálních studií OU jsme letos poprvé zahrnuli do speciálního odborného programu takzvané „World Café“. Jde o metodu vyznačující se tím, že se každý potká s každým. Smyslem je vytvořit prostor podporující dobrou konverzaci, kde může kdokoli mluvit o věcech pro něj důležitých. Téma letošního World Café bylo totožné s tématem odborné přednášky prof. Littlechilda, na kterou tato aktivita navazovala.

Zapojilo se do ní hned několik členů ERIS (European Research Institute for Social Work) z různých evropských univerzit. První stanoviště se pod vedením prof. Doris Böhler z rakouské univerzity FHV Vorarlberg a prof. Sigrid Bathke z německé Hochchule Landshut věnovalo způsobům života z rodinné perspektivy jako výzkumnému tématu budoucnosti. Dr. Malgorzata Kostrynskaprof. Mariusz Granosik z polské univerzity v Lodži zaměřili pozornost účastníků konference na participativní přístupy v sociální práci. Prof. Laure Lienard z Katolické univerzity ve francouzské Lille se věnovala tématům chudoby, vyloučení a násilí. Poslední stanoviště bylo pod záštitou dr. Andreje Kállaye, působícího v MCI The Entrepreneurial School v Innsbrucku, zaměřeno na lidská práva a specificky na práva dětí.

Zejména profesoři, ale rovněž studenti hodnotili jednotlivé studentské prezentace jako velice kvalitní a zdařilé. Účastníci si velmi pochvalovali takzvaný „small groups dialogue“, který probíhal na konci každého dne, kde aktivně prezentující studenti měli příležitost diskutovat hlouběji svá témata a výzkumné kroky s evropskými odborníky v oblasti sociální práce.

Už nyní se těšíme na další ročník této konference, který proběhne v termínu 16.–19. dubna 2024 v prostorách Fakulty sociální studií OU. Sledujte proto webové stránky ERISu, kde se dozvíte další informace.