Na vývoj kultury v regionu, očekávání i výhledy do budoucna se zaměří další debata konaná jakožto součást oslav 30. výročí založení Ostravské univerzity. Lze považovat undergroundovou scénu za základní stavební kámen kultury regionu? Jaká je role mladých lidí v dnešní kultuře? Znamená více betonu v současném stavebním boomu Ostravy více kultury? A lze urbanistickým rozvojem zabránit odchodu aktivních a talentovaných lidí do jiných regionů? Patří kultura mezi priority města Ostravy? A jaká je vůbec budoucnost místní kulturní scény?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky budou hledat v úterý 8. března od 18 hodin odborníci a hosté Ostravské univerzity, a to ve čtvrté ze série debat s akademiky v rámci celoročních oslav 30. narozenin Ostravské univerzity. Debatu streamujeme živě na FacebookuYouTube kanále univerzity. Otázky můžete pokládat již teď prostřednictvím platformy Slido.

Problematikou kultury v regionu se bude zabývat ostravská novinářka a výrazná osobnost ostravské kulturní scény Marta Pilařová, ekonomický a sociální geograf doktor Ondřej Slach z Přírodovědecké fakulty a historik umění a kurátor doktor Tomáš Knoflíček z Fakulty umění. Debatou provede Tereza Čapandová z Pedagogické fakulty.

„Ostravská univerzita bude slavit své kulaté výročí po celý akademický rok. Postupně otevíráme šest nejpalčivějších společenských výzev, k jejichž řešení chce naše univerzita přispět. Propojíme akademiky různých oborů při hledání řešení společenských problémů. Společně se studenty budeme pomáhat na konkrétních místech a posilovat vztahy s Ostravany a Ostravou, kterou chceme představit jako atraktivní a studentské město,“ popsala mluvčí OU Lucie Fremrová koncepci oslav.

Ostravská univerzita již otevřela téma vzdělání, životního prostředí a sociální práce. Po tématu kultury se bude věnovat tématu zdraví a také budoucnosti transformující se Ostravy.

Medailonky hostů debaty:

Marta Pilařová
Narozena ve Vítkově v roce 1978. Studovala jazyky, dějiny umění a žurnalistiku. Od přelomu tisíciletí se profesně věnuje práci v médiích, zpočátku v regionálním Týdeníku Ostrava, od roku 2005 v redakci zpravodajství České televize. Živými vstupy a reportážemi přispěla do širokého spektra pořadů zpravodajské ČT24 a také do pořadů Fokus Václava Moravce, 168 hodin, Reportéři ČT, Zblízka a mnoha dalších. Je spoluautorkou sociálních a kulturních dokumentů (cykly Zrezivělá krása, Intolerance, Náš venkov…). Odjakživa se aktivně věnuje kultuře, zejména amatérskému divadlu a filmu (soubor Láhor Soundsystem) a hudbě (kapely Disney a Kulma). Produkčně a dramaturgicky spolupracovala a spolupracuje na pořádání kulturních akcí (koncerty, festivaly a akce s akcentem na zabydlování industriálních areálů a veřejného prostoru). Stojí ve vedení spolku Provoz, který od roku 2009 kulturně oživoval bývalý černouhelný důl Hlubina v Dolních Vítkovicích. Od roku 2020 Provoz působí v centru města na nábřeží Ostravice, kde nadále vytváří udržitelný prostor pro svobodnou kulturu a tvorbu. Je matkou dvou synů.

Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Tomáš Knoflíček absolvoval dějiny umění na Katedře dějin umění FF UP v Olomouci. Od roku 2004 působí na Fakultě umění OU, kde se vedle výzkumu českého středověkého umění věnuje především společenské roli umění, zejména ve vztahu k umění ve veřejném prostoru. Je spoluorganizátorem projektu Kukačka a kurátorem ostravských galerií Lauby a Dukla. Spolu s Liborem Novotným připravil 6. ročník festivalu Brno Art Open 2017, výstavu Princip neurčitosti pro 4+4 dny v pohybu v roce 2018 nebo 3. ročník pražského festivalu M3. Je členem hudebně-experimentální formace Gurun Gurun a věnuje se i sólové hudební tvorbě.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Ondřej Slach vystudoval geografii na PřF OU a Univerzitě Karlově. Na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje působí od roku 2006 a vyučuje také na FU OU. Vedle práce na katedře působí jako externí poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj a dlouhodobě spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Byl členem organizačního týmu pro kandidaturu Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Vedl tým, který zpracoval jak aktualizaci Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014), tak i novou Koncepci kultury města Ostravy (2021). Taktéž se podílel na zpracování studie potřebnosti pro výstavbu budovy Klastru umění a designu OU na Černé louce.