Oslava akademického života a jeho svobod, spojená s oslavou 30. výročí založení Ostravské univerzity a slavnostním předáním Cen rektora. To byl letošní akademický den. Kromě cen za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost zaměstnanců a studentů Ostravské byla předána ocenění také neakademickým pracovníkům, jejichž součástí života je Ostravská univerzita více než 30 let.

Kromě samotného předávání ocenění zazněl i projev rektora Ostravské univerzity Jana Laty nebo přednášky děkanů Rastislava Maďara a Daniela Jandačky. Představena byla také nová kniha dr. Jiřího Junga Příběh budovy R a nová LP deska Ostravské univerzity. Celou halu Gong, ve které se Akademický den konal, prostoupily harmonické tóny během koncertu Symfonického orchestru Fakulty umění OU.

Kdo letos získal Cenu rektora?

Doktorka Kateřina Glumbíková

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost akademických a vědeckých pracovníků OU získala doktorka Kateřina Glumbíková. Ta působí na Katedře sociální práce FSS OU a věnuje se zejména oblasti reflexivity v sociální práci s rodinami, což je v českém kontextu považováno za unikátní zaměření. Dále se zabývá tématy identity, emocí, moudrosti praxe a vzdělávání v pomáhajících profesích, stejně jako problematikou bezdomovectví matek, jejich dětí a celkově jejich životní situací.

Jako nezávislá odbornice poskytuje také metodická školení a poradenství. Nedílnou součástí práce Kateřiny Glumbíkové jsou také tvůrčí aktivity podporující třetí roli fakulty a univerzity, při kterých mimo jiné popularizuje témata sociálního bydlení na společenských událostech jako je festival Colours of Ostrava a akcích podobných. Průběžné výsledky bádání nepřetržitě a aktivně předává v rámci pedagogické činnosti svým studentům.

Magistra Adriana Volná

Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost studentů Ostravské univerzity získala magistra Adriana Volná. Je studentkou doktorského oboru Biofyzika na PřF OU. Ve svém výzkumu spojeném s disertační prací se věnuje vlivu klimatických faktorů na expresi genů podílejících se na biosyntéze fenolových látek a antioxidační ochraně rostlin.

Poté, co začátkem roku 2020 zasáhla celý svět pandemie nového viru SARS-CoV-2, se začala z důvodu vysoké aktuálnosti a akutnosti Adriana Volná věnovat také výzkumu významu nekanonických struktur RNA v genomu tohoto viru. Výsledkem jsou čtyři publikace v prestižních časopisech, spojené s mimořádným zájmem ze stran odborné veřejnosti, napsané v průběhu jednoho roku. Veškerou práci na této „covidové problematice“ odváděla Adriana Volná nad rámec zaměření své disertační práce.

Ocenění neakademických pracovníků OU

Za dlouholetou obětavou práci pro Ostravskou univerzitu pak rektor ocenil osm neakademických pracovníků, kteří svým nasazením pomáhali a pomáhají utvářet Ostravskou univerzitu.

  • Eva Beierová, skladová referentka, Rektorát, na univerzitě 39 let
  • Zdeněk Bolek, provozní elektrikář, Rektorát, na univerzitě 33 let
  • Věra Horáková, knihovnice, Univerzitní knihovna, na univerzitě 40 let
  • Tamara Mikolajková, knihovnice, Univerzitní knihovna, na univerzitě 36 let
  • Bc. Jana Müllerová, finanční účetní, Rektorát, na univerzitě 31 let
  • Marie Šimáková, studijní referentka, Filozofická fakulta, na univerzitě 31 let
  • Bc. Pavlína Šimečková, sekretářka Katedry sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta, na univerzitě 32 let
  • Jana Vránová Janošcová, sekretářka Katedry fyziky, Přírodovědecká fakulta, na univerzitě 33 let

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme spoustu profesních i osobních úspěchů!

Podívejte se také na fotografie z Akademického dne a připomeňte si jeho skvělou atmosféru.