Z Ostravské se do Litvy letos odvážili vyjet hned čtyři studenti ze čtyř různých fakult. Na čtyřdenní konferenci měli možnost diskutovat o environmentální udržitelnosti z různých úhlů pohledu – věnovali se například zvýšení životního cyklu produktů, přístupům k recyklaci, využívání obnovitelných zdrojů, udržitelnému rozvoji měst anebo podpoře změn chování spotřebitelů za účelem udržitelnějšího nakládání s produkty.

Enviromentalita a udržitelnost jsou témata velmi specifická a mnoho studentů, kteří se zúčastnili konference, se jimi přímo ve svých oborech nezabývá, ale jak nám sdělila Zuzana Kabelková z Přírodovědecké fakulty, jsou to témata „,která budeme v příštích letech a desetiletích řešit více a více. Toto téma se prolíná do životů a práce nás všech.“

Z Ostravské univerzity se do Litvy vydal mimo jiné i Michal Hlaváč, student Fakulty umění, který se konference obával například kvůli jazykové bariéře, ale nakonec vše zvládl bez problému. „Studuji na Fakultě umění obor Video-multimedia-performance, účastnit se konference jsem se rozhodl z důvodu mého dlouhodobého zájmu o tematiku environmentality a udržitelnosti, kterou se snažím aplikovat i v mé umělecké tvorbě. Konference mi rovněž dodala podněty k inspiraci,” dodal Michal Hlaváč.

„Největším hitem byla přednáška pana profesora Jurgise Kazimierase Staniškise, člena expertní skupiny OSN pro SDG (Sustainable Development Goals). Jeho přednáška začala tím, že nám sdělil, že jsme všichni v místnosti příliš mladí na to, abychom plně porozuměli tomu, co nám chce přednášet. Následně odsoudil svobodný trh a ukázal nám, jak každým rokem zhoršujeme využíváním našich zdrojů. Konsumerismus ve společnosti považoval za jednu z hlavních příčin tohoto problému,“ okomentoval konferenci Filip Ondrášek, student Pedagogické fakulty, který se poprvé kvůli konferenci odvážil vyjet do zahraničí.

Největším hitem byla přednáška pana profesora Jurgise Kazimierase Staniškise, člena expertní skupiny OSN pro SDG (Sustainable Development Goals).

Během času strávenému na Kaunaské univerzitě si studenti mohli rozšířit své vědomosti, ale zároveň se i podělit o své vlastní poznatky se studenty z dalších univerzit. Propojení znalostí a pohledů mladých lidí z různých kultur bylo samo o sobě významnou složkou konference.

„Konference pro mě měla přínos zejména co se týče networkingu, který na konferenci probíhal velmi intenzivně. Studenti zde byli opravdu z celého světa, od Evropy, přes Kanadu až po Indii, Kazachstán, Indonésii nebo Ghanu,” komentovala Zuzana Kabelková.

Důraz na tento aspekt setkání doložila závěrečná „multicultural party“, na které byly představeny jednotlivé kultury – a to zejména občerstvením. Není tedy divu, že naši studenti se s ostatními podělili například o české pivo či klasické lázeňské oplatky. Účastníci konference nezapomněli vyjádřit vděk také hostující Litvě – prošli si a poznali město Kaunas a litevská kultura jim byla představena například ukázkou a následným učením se zdejších tradičních tanců.

Síť univerzit BUP, ve které je Ostravská univerzita členem již od roku 2018, pořádá každým rokem mnoho různých akcí nejen pro studenty, ale také pro vyučující a doktorandy. V roce 2022 jsme se také stali jejich národním centrem, kdy se snažíme zapojit do sítě i ostatní české univerzity a koordinujeme veškeré aktivity probíhající v ČR. Aktuální nabídku BUP aktivit lze vždy nalézt na jejich webu zde. Jejich aktivity bývají většinou zcela zdarma (u například studentské konference BUP pokryl konferenční poplatek, ubytování a stravné a OU cestovné) a v případě, že se chcete do jakékoliv aktivity zapojit, neváhejte a kontaktujte Centrum mezinárodní spolupráce OU na emailu international.office@osu.cz, vždy vás rádi podpoříme.