Fakulta umění vás srdečně zve na výstava obrazů s názvem Krypto, která mapuje široké spektrum tvorby studentů a studentek ateliéru Malby I Fakulty umění Ostravské univerzity napříč pěti ročníky.

Tvorba je to víceméně zobrazivá, i když ne popisná, nesoucí poselství. Poselství umělci i divákovi. Prostřednictvím média malby, jeho daností i mohutností nabízená k širšímu čtení a rezonanci v srdcích a myslích diváků. Často jde o téma vztahu. Vztahu k sobě, o hledání identity. Onoho kdo jsem, proč jsem, jak jsem, které vyvolává další otázky spojené s egem. S jeho mocí i nebezpečím jeho ztráty nebo jeho narušením démony a diaboly.

Máme tu obrazy o vztahu k druhému, zde vzniká příběh – narace. Ta není nikdy jednoznačná a může být autorkou, autorem a posléze divákem uchopena jako alegorie, jako mýtus pracující s širším časovým horizontem, eonem. Velmi osobní a přirozené je studentkám a studentům téma těla. Téma érotu a jeho mohutností i propadů. A pak tu můžeme vidět obrazy sociálně kritické, apelativní, cílící na bazální lidskost, aktuální vzhledem k současné sociopolitické situaci, snažící se svým poselstvím rozhýbat stojaté vody západního „la la landu“. Obrazy ironické a subversivní, nastavující zrcadlo konzumní společnosti. V neposlední řadě pak obrazy dotýkající se transcendentna, obrazy o kráse, subtilnosti, o sublimaci božího stvoření. Téma mateřství s otázkami matky i s otázkami dítěte, opět o lásce i ohrožení, o splynutí i oddělení, téma ráje i jeho ztracení i možnosti jeho znovunabytí.

Milí přátelé, myslím, že je dobré, že jsou tu mladí umělci a umělkyně, kteří nerezignují, ale potřebují sobě i nám něco říci. Nechme se tedy prostoupit jejich vizuálním poselstvím, které nás může posílit i potěšit v současné nelehké situaci.

V Ostravě 29. dubna 2022, Daniel Balabán

 

Vystavující:

Simona Pospíšilová
Simona Ticháčková
Tereza Mátlová
Elizabeth Kanabe
Josef Albrecht
František Balabán
Radim Schaumann
Blanka Bártová
Markéta Kubešová
Jakub Ružinský
Tatiana Platonová
Jana Krčmová

Facebooková událost