Letos se do soutěže Den s překladem zapojilo 168 středních škol a 39 vysokoškoláků. Kdo z nich si odnese ocenění za nejlepší překlad do českého jazyka, bude jasné v úterý 19. března, kdy si nejtalentovanější mladí překladatelé z řad vysokoškoláků a středoškoláků převezmou diplomy a certifikáty z rukou děkana Filozofické fakulty doc. Roberta Antonína. Srdečně zveme všechny příznivce cizích jazyků a zájemce o problematiku překladu a tlumočení do auly Ostravské univerzity na slavnostní vyhlášení soutěže Den s překladem. Všechny zúčastněné čeká konference i oblíbené odpolední překladatelské dílny konané přímo na jazykových katedrách Filozofické fakulty Ostravské univerzity, které soutěž každoročně organizují.

Program dopolední konference

Úvodní slovo a předání diplomů a čestných uznání

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., děkan FF OU

Hrátky s čertem: když člověk upíše duši překladu

PhDr. Lada Hazaiová, Ph.D.

Práce překladatele včera a dnes – od ručních překladů po překlad pomocí nástrojů CAT a AI

Mgr. Anna Szuster, Ph.D.

Petroniův Satyricon bez poznámky pod čarou

Mgr. Petr Šourek

Překlad a lokalizace on-line portálu pro výuku polštiny jako cizího jazyka

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Cizí jazyky pro firemní praxi: více, než od studia jazyků čekáte

Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.

Odpolední program

od 14.10 hodin – překladatelské dílny

Diskuse nad konkrétními problémy soutěžních překladů budou probíhat v dílnách dle pracovních jazyků na katedrách (dílna překladů z angličtiny – Katedra anglistiky a amerikanistiky; němčiny – Katedra germanistiky, francouzštiny, portugalštiny, italštiny a španělštiny – Katedra romanistiky, ruštiny a polštiny – Katedra slavistiky, latiny – Katedra latinského jazyka a kultury). Místnost bude upřesněna na příslušné katedře a také oznámena během dopolední konference.

Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o překlad, nejen soutěžícím.

Studenti angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, ruštiny, polštiny a latiny mají pro účast na Dni s překladem 19. března 2024 DĚKANSKÉ VOLNO.

Program Dne s překladem ke stažení

Představujeme Vám přednášející Dne s překladem 2024

Lada Hazaiová je hispanistka a překladatelka. Vystudovala obor španělština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde poté pokračovala v doktorandském studiu zaměřeném na hispanoamerickou literaturu. V roce 2006 obhájila disertační práci věnovanou laplatské fantastické literatuře 19. a 20. století, která o rok později vyšla i v knižní podobě pod názvem Skryté tváře fantastična. Od roku 2006 pracuje jako odborná asistentka na Katedře románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučuje odborný ekonomický jazyk a interkulturní rozdíly španělsky hovořících zemí. Vedle pedagogické činnosti se zabývá také dějinami hispanoamerické literatury. Doma i v zahraničí publikovala kritické studie o problematice modernistické a současné fantastické literatury a také hispanoamerického románu 20. století. Překladové činnosti se soustavně věnuje již od magisterského studia, přeložila řadu děl španělských i hispanoamerických autorů (například Julia Cortázara, E. Vila-Matase, Sergia Álvareze, G. Garcíi Márqueze, Mariany Enríquezové, Kariny Sainz Borgové a dalších). Za překlad knihy 35 mrtvých kolumbijského spisovatele Sergia Álvareze byla nominována na cenu Magnesie Litery za překlad a obdržela za něj i tvůrčí ocenění Obce překladatelů (2014).

Anna Szuster je překladatelka z/do polštiny, specializuje se na technické, odborné a právní překlady. Je vedoucí české sekce sdružení TEPIS a členka Komory soudních tlumočníků České republiky (KST ČR). Absolvovala doktorské studium na FF OU, kde nyní působí jako vyučující. Organizuje také vzdělávací kurzy pro překladatele a studenty překladatelství. Je autorkou knihy The Language of Czech and Polish Civil Law Contracts: A Comparative Study Based on Corpus Research.

Petr Šourek je klasický filolog a filozof, dramatik, režisér, rozhlasový autor, publicista a překladatel z latiny, řečtiny, němčiny a angličtiny. Překládá, píše a připravuje pořady pro tištěná i audiovizuální média v Česku i zahraničí. Podílí se také na projektech, které propojují svět vědy a umění. V nakladatelství Academia loni publikoval svůj nový „radikálně filologický“ překlad Satyrikonu, jednoho z nejzajímavějších děl antické literatury, v němž bez jediné poznámky pod čarou, zato s notnou dávkou humoru a nadhledem pře(d)kládá současnému čtenáři dva tisíce let starý, ale překvapivě velmi aktuální text, který paroduje římskou literaturu a společnost.

Jiří Muryc je polonista, překladatel a tlumočník, odborný asistent na katedře slavistiky FF OU. Mezi jeho odborné zájmy patří mj. jazykové kontakty, bilingvismus, srovnávací gramatika polštiny a češtiny, česko-polské kontakty na Těšínsku, výuka polštiny jako cizího jazyka a překladatelství. Je autorem nebo editorem několika desítek publikací, překladů a odborných článků a řešitelem několika mezinárodních projektů.