V prvním výukovém týdnu zimního semestru přivítala Pedagogická fakulta na své půdě oficiálně studenty prvního ročníku bakalářských studijních oborů a oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční formě. Stejně jako v loňském roce proběhla imatrikulace v  příjemném prostředí atria a přilehlých prostor objektu PdF na ulici Fráni Šrámka. Po úvodním projevu proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Diany Svobodové a vyslovení imatrikulačního slibu si mohli studenti a hosté vyslechnout vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity pod vedením sbormistra doc. Jana Spisara a poté v prostorách respiria vystoupení studentské hudební skupiny pod vedením dr. Martina Kajzara.

Všechny studenty ještě jednou vítáme na Pedagogické fakultě a přejeme jim mnoho úspěchů ve studiu.

Imatrikulace 2018


Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018


Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018