Když se přihlásíte do Portálu absolventů OU, budete mít přehled o nových pracovních a vzdělávacích nabídkách a také můžete nadále využívat služeb univerzitního Poradenského centra. To nabízí kariérní, sociálně-právní a psychologické poradenství. Se získáváním důležitých kontaktů vám pomohou networkingové a společenské akce, kterých se můžete jako absolventi účastnit.

Státnice mě čekají

Pokud vás státnice teprve čekají a nemáte studium ukončené, můžete aktualizovat svůj soukromý mail v Portálu OU. Osobní kontaktní údaje slouží jako záloha studentského e-mailu. Zejména po ukončení vašeho studia tak můžete zůstat s Ostravskou univerzitou v kontaktu. Studentský e-mail totiž dnem úspěšného složení státní závěrečné zkoušky zaniká.

Jak na to?

Po přihlášení do portálu přejděte do sekce Moje stránka → Studium → Stipendia studenta a v dolní části vyplňte vaši aktuální e-mailovou adresu do záložky „Adresa určená pro doručování a další kontakty“.  Zde můžete zkontrolovat a případně aktualizovat své kontaktní údaje.

Už mám po promoci

Pokud už máte diplom v kapse, zamiřte rovnou na Portál absolventů Ostravské univerzity. Odtud budete dostávat všechny relevantní novinky ze života na univerzitě nebo pozvánky na společenské akce. Stačí se na registrovat.