Neziskový sektor a dobrovolnictví v USA, sociálně právní ochrana dětí ve Velké Británii, klasifikace a evaluace teorií sociální práce ve Finsku. Toto jsou jen některá témata přednášek, které měli studenti FSS OU možnost si poslechnout od zahraničních expertů a hostujících profesorů.  V průběhu zimního semestru jsme na půdě Fakulty sociálních studií přivítali hned několik zahraničních profesorů.

Jak již bylo zmíněno v dřívějších článcích, na fakultě hostuje v těchto měsících profesor Salvatore Alaimo z Grand Valley State University z Michigenu, který zde působí v rámci Fullbrigtova stipendia. Vedle realizace výzkumu v oblasti neziskového sektoru se zapojil také do výuky jak zahraničních studentů v rámci mezinárodního projektového managementu, tak do standardní výuky studentů navazujícího magisterského programu Rozvoj a řízení v sociální práci. Profesor Alaimo participoval na výuce předmětu Strategické plánování a řízení v sociální práci doktorky Anny Musialové a v předmětu Ekonomika financování služeb sociální práce a fundraising doktorky Šárky Kopřivové.

V listopadu 2022 přednášel na půdě fakulty významný odborník profesor Brian Littlechild, který působí na anglické University of Hertfordshire. Profesor Littlechild působil letos jako hostující profesor v rámci projektu To Be In již podruhé. Studentům doktorského studijního programu sociální práce přednášel na téma „The use and value of conceptual mapping in the development of theoretical approaches and methods in qualitative social work research“. PhD studenti měli také možnost individuálně konzultovat postupy na svých disertačních pracích. Získat zajímavé a cenné zkušenosti a informace z oblasti sociálně právních ochrany dětí v UK měli možnost také studenti navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce s rodinou v prezenční i kombinované formě studia. Těmto studentům představil profesor Littlechild následující témata: „Child protection system in Great Britain”, „Introduction and Substitute family care”, „Children in a public care”. Přednášky se uskutečnily v rámci předmětu Sociálně-právní ochrana dětí v mezinárodním kontextu doktorky Moniky Chrenkové.

V rámci výměnného programu CEEPUS k nám zavítal docent Ondrej Botek z Trnavské univerzity v Trnavě. Jeho prezentace byla zaměřena na sociální politiku a sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu a byla určena studentům navazujícího magisterského „Joint Degree” programu Sociální práce a sociální podnikaní.

 

V prosinci 2022 jsme na fakultě přivítali druhého hostující profesora v rámci projektu To Be In, profesora Juhu Erkki Antero Hämäläinena, který působí na University of Eastern Finland v Kuopiu. Pan profesor přednášel jak studentům magisterského studijního programu, tak i studentům doktorského studia, kteří měli příležitost konzultovat své disertační práce s dalším zahraničním odborníkem. PhD studenti se také zúčastnili přednášky na téma „The use and value of conceptual mapping in the development of theoretical approaches and methods in qualitative social work research“. V rámci předmětu Vývoj teoretických konceptů sociální práce, který vyučuje docentka Marie Špiláčková, se profesor Hämäläinen zaměřil na následující témata: „Classification and evaluation of social work theories”, „Relationship between theory-practice”, „Philosophy of science”, „Social work as a scientific solution to the problem”.

Velmi si vážíme spolupráce se zahraničními partnery a děkujeme za jejich participaci a zapojení se nejen do výuky, ale také do dalších vědecko-výzkumných aktivit. Jedná se o velmi cenná partnerství, která jsou nejen pro studující sociální práce velkým přínosem. Internacionalizace doma funguje na fakultě na jedničku!