Výzkum materiálů budoucnosti na PřF OU

Autor: , 17. 8. 2018

Výzkumu materiálů budoucnosti, který patří k atraktivní vědecko-výzkumné oblasti, se v rámci základního výzkumu věnuje nedávno založená skupina chemické fyziky, která působí na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.


Zdroj: Han, Karlický et al.: Nanoscale, 9, 134, 2017.

Cílem tohoto výzkumu je návrh nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi, ať už jde například o elektronické, optické, fotochemické či strukturní vlastnosti. To vše se děje pomocí počítačového modelování a pokročilých metod simulace elektronové struktury.

Vstupte s námi do světa miniaturizace a atomárních sil v podání fyziků a chemiků na PřF OU…